Rīgas Valsts tehnikums liek pamatu nākamajai simtgadei

 
DĀRZCIEMA IELA. Līdzās Praktisko mācību centram slejas tehnikuma jaunā dienesta viesnīca, kuru pavisam drīz papildinās arī multifunkcionālā halle un sporta infrastruktūra ©F64 Photo Agency

Rīgas Valsts tehnikums (RVT) ir Latvijas valsts vienaudzis – tas dibināts 1919. gada nogalē, tātad 2019. gadu tehnikums pavada savā simtgades zīmē. Ne jau gluži par godu simtgadei, bet vairāk kā simtgadīgas pieredzes apliecinājums, šis un nākamais gads tehnikumā iezīmējas ar virkni jaunumu – tiek rekonstruēti esošie korpusi, kā arī būvēti jauni un papildināts piedāvāto profesiju klāsts.

Ēkas iegūst jaunu fasādi un saturu

Rīgas Valsts tehnikuma korpusi ar oficiālo adresi K. Valdemāra ielā 1c faktiski izvietoti gar trim ielām - K. Valdemāra, Noliktavas un Kronvalda bulvāri, izveidojot pakavveida ēku kompleksu ar plašu iekšpagalmu. Jau pagājušajā gadā aizsākās Kronvalda ielas korpusa energoefektivitātes projekta realizācija, kas faktiski ir pabeigta, un ēka ieguvusi ne tikai labākus energoefektivitātes rādītājus, bet arī mūsdienīgu vizuālo noformējumu. Šovasar Noliktavas ielas korpusam tiks veikta apkures sistēmas sakārtošana. Nākamā gada nogalē līdzīgs energoefektivitātes projekts sāksies Valdemāra ielas korpusam. Tuvākajā laikā tiks uzsākta visu trīs korpusu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa un elektroapgādes sistēmas atjaunošana. Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga teic: «Veicot vērienīgos tehnikuma ēku atjaunošanas darbus, kurus pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām, būsim gatavi turpināt simtgadīgās tehnikuma tradīcijas jaunā kvalitātē. Var teikt, ka otrās simtgades pirmais gads ieies vēsturē kā jauna sākuma gads. Diemžēl nav skaidrības par finansējuma pieejamību K. Valdemāra un Noliktavas ielas ēku vēsturisko fasāžu atjaunošanai, kas ir valsts kultūrvēstures piemineklis.»

Plašākas iespējas jaunajiem profesionāļiem

Jau pirms dažiem gadiem Rīgas Valsts tehnikums apzinājās, ka turpmākā attīstība nav iespējama bez mūsdienīgām laboratorijām un darbnīcām, kurās audzēkņi iegūtu pamatprasmes izvēlētajā profesijā ar mūsdienu darba tirgū izmantotām iekārtām. Tāpēc Dārzciema ielā tapa Praktisko mācību centrs, kurā praktiskās iemaņas var iegūt visās tehnikuma piedāvātajās profesijās. Direktore uzsver, ka sadarbībā ar VAS Latvijas dzelzceļš ir uzlabots arī dzelzceļnieku profesiju apguves aprīkojums. Savukārt ieplānotajā multifunkcionālās zāles ēkā paredzēta vieta vēl plašākām automehāniķu darbnīcām - faktiski tiks izveidots mācību autoserviss. Automehāniķu profesija tehnikumā ir ļoti pieprasīta - ik gadu tiek uzņemtas divas vai pat trīs audzēkņu grupas. Ejot līdzi laikam, tehnikums plāno izstrādāt mācību programmu ar specializāciju elektroautomobiļu un hibrīdauto remontā un apkalpošanā.

Moderna un ērta dienesta viesnīca

Līdz jaunā mācību gada sākumam ekspluatācijā tiks nodota dienesta viesnīca ar 300 vietām. Dienesta viesnīca būs savienota ar Praktisko mācību centra ēku, tādējādi audzēkņiem nokļūšana no mājām līdz mācību vietai būs ļoti ērta un neprasīs daudz laika. Viesnīcas istabiņas paredzētas diviem jauniešiem, bet sanitārais mezgls ir kopējs ar blakus esošo istabiņu. Vaicāta par sporta un citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, direktore uzsver: «Tieši blakus dienesta viesnīcai un Praktisko mācību centram taps multifunkcionālā halle, kas pamatā kalpos kā sporta būve, bet vienlaikus pavērs iespēju rīkot plaši apmeklētus cita veida pasākumus. Pilsētas centrā esošā sporta un pasākumu zāle nenodrošina visu nepieciešamo mūsdienīgam un aktīvam jaunietim, tāpēc pēc multifunkcionālās halles būvniecības varēsim nodrošināt ne tikai obligāto sporta stundu norisi, bet rīkot arī sacensības ar skatītājiem tribīnēs, kā arī dot iespēju jauniešiem saturīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. Arī pieguļošajā teritorijā iekārtosim infrastruktūru, kas piemērota sportiskajām aktivitātēm.»

TREŠO GADU pēc kārtas Rīgas Valsts tehnikums ir atzīts par darba devēju visvairāk ieteikto mācību iestādi. Tam pamatā ir gan teorija, gan prakse, ko tehnikuma audzēkņi iegūst klašu telpās, laboratorijās, darbnīcās un prakšu vietās / F64 Photo Agency

Pieaugušo izglītībai savas telpas

Tehnikuma pārziņā esošajā ēkā Ūnijas ielā, kas primāri kalpoja kā dienesta viesnīca, turpmāk lielākais akcents tiks likts uz pieaugušo izglītošanu. Līdz ar to, ka pieprasījums pēc dažādu veidu profesionālās izglītības pieaug arī pieaugušo vidū, Ūnijas ielas ēkā tiek izveidots Pieaugušo izglītības centrs. Dagnija Vanaga skaidro: «Interese par mācību programmām, kuru apguvei 90% finansējuma ES projekta ietvaros sedz Valsts izglītības attīstības aģentūra, ir tiešām liela. Programmas ir dažādas - vienas ir kā tālākizglītība esošās profesijas ietvaros, bet garākās (960 mācību stundas) programmas dod iespēju pieaugušajam apgūt pavisam jaunu profesiju un saņemt valsts atzītu kvalifikācijas diplomu. Esam organizējuši jau trīs dažādu jomu uzņemšanas, kurā katrā ir pieteikušies ap 300 pretendentu. Vislielākais pieprasījums vērojams Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas programmās, kā arī enerģētikas nozarē. Atrašanās vieta ir izdevīga, jo netālu atrodas arī Praktisko mācību centrs Dārzciema ielā, kur iegūt praksi mūsdienīgās darbnīcās un laboratorijās.»

Top jaunas programmas

Tehnikums ļoti rūpīgi seko izmaiņām darba tirgū un sadarbībā ar darba devējiem veido jaunas vai aktualizē esošās profesionālās izglītības programmas. Piemēram, nākamajam mācību gadam Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā ir izsludināta uzņemšana programmā Poligrāfijas iekārtu tehniķis, kas apvienos zināšanas gan iespieddarbu, gan produkcijas apstrādes tehnoloģijās. Pirmo reizi uzņems jauniešus mācību programmā Digitālā druka, kas ir ļoti pieprasīta specialitāte šodienas darba tirgū. Vēl viens jaunums ir kokapstrādes nozarē - ir izstrādāta mācību programma Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators. Mūsdienu pasaule lika pievērsties arī atjaunojamās enerģijas jomai, tāpēc izveidota izglītības programma Atjaunojamās enerģētikas tehniķis. IKT ieņemot arvien nozīmīgāku vietu sabiedrības ikdienā, nozares speciālistu trūkumu izjūt praktiski visas nozares, tāpēc likumsakarīga ir IKT nozares specialitāšu popularitāte. Arī šajā jomā tehnikums paplašinās, ieviešot gan robotikas sadaļu, gan citas aktuālākās specialitātes. Dagnija Vanaga iesaka: «Izvēloties profesiju, ir jāskatās nākotnē - pasaule mainās, un mums visiem ir jāspēj izsekot pasaules tendenču straujajai plūsmai. Šodien izdarītā izvēle ir mūsu nākotne.»