Dobeles Valsts ģimnāzija: Mēs mainīgajā pasaulē...

 
CEĻĀ uz nometni Slovākijā – skolotāja Elita Freija ar skolēniem ©Publicitātes foto

Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, un tas vienmēr ir labākais brīdis atskatīties uz paveikto un izvērtēt, kas izdevies, kas ne tik labi, ko vēl ir vērts darīt vai pie kā būtu jāpiestrādā.

Erasmus+ ietvaros pēta kultūru un vēsturi

Šis mācību gads iesākās strauji. No 3. līdz 8. septembrim seši vienpadsmito un divpadsmito klašu skolēni - Guna Una Jāzepa, Ieva Annija Eihmane, Megija Pole, Jānis Tomass Preiss, Beāte Bučņeviča un Rainers Silakalns - aktīvi iesaistījās Erasmus+ projektā Room for cultural Heritage, tā ietvaros sadarbībā ar jauniešu komandām no piecām valstīm - Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Itālijas un Grieķijas - pētīja Dobelē un tās apkārtnē esošus mazāk pazīstamus kultūras un vēstures objektus, apkopoja faktus par tiem un veidoja digitālos gidus. Kā atzina paši skolēni, tā bija izcila pieredze sadarbības prasmju veicināšanai, daudz tika uzzināts, daudz iegūts arī personiski.

Ar lepnumu stāsta par Latviju

Dienā, kad projekta dalībnieki atvadījās no saviem sadarbības partneriem, cita Dobeles Valsts ģimnāzijas 18 skolēnu grupa no 8.-11. klasēm un divas skolotājas E. Freija un I. Meija devās ceļā uz Slovākiju, uz starptautisku angļu valodas nometni International village.

Nometnei bijām gatavojušies laikus, un liels prieks, ka tā guva tādu atbalstu. Pildījām mājas darbus, veidojām filmas par skolu un mums pašiem, gatavojām informāciju par savu valsti, domājām, kā to prezentēsim, ar ko cienāsim dalībniekus no pārējām valstīm. Es kā šo skolēnu skolotāja izjutu neviltotu lepnumu, klausoties, cik skaistā angļu valodā, ar kādu lepnumu viņi stāstīja par savu dzimteni, par Latviju.

Nodarbības un visas aktivitātes vadīja skolotāji no Lielbritānijas un Austrālijas, jauni cilvēki, kuru izdoma un azarts bija tiešām neizsīkstoši. Nodarbības mijās ar pārgājieniem, jautrām viktorīnām, ekskursijām un darbnīcām. Visu iegūto emociju spektru vislabāk raksturo viena no nometnes dalībniekiem teiktais: «Šīs dienas pārvērta manu dzīvi...» Šī nometne skolēniem ļāva atvērties, apzināties sevi, deva drosmi darboties. Jāatzīst, ka rezultāts redzams gan mācību stundās, gan daudzi nometnes dalībnieki ar panākumiem startēja olimpiādēs, konkursos un aktīvi meklēja vēl citas iespējas, kā iesaistīties projektos, braukt uz nometnēm, meklēja apmaiņas programmas visa mācību gada garumā.

Olimpiādes kā spēku pārbaude

Mūsu skolēni aktīvi iesaistās un apliecina savas zināšanas dažādos pasākumos, bet viena no izplatītākajām formām ir jau pieminētās priekšmetu olimpiādes.

Šogad esam jau piedalījušies 10.-12. klašu angļu valodas olimpiādē, kur jāuzteic Aivis Skutelis, kurš vienīgais no visa novada tika uzaicināts tālāk uz nākamo kārtu.

Priekšā vēl ir Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde, kuras pirmā kārta notika tiešsaistē un pulcēja lielu daudzumu dalībnieku - 8. klašu grupā piedalījās 598 skolēni, 11. klašu grupā - 427 skolēni. Uz nākamo kārtu no mūsu skolas ir uzaicināti seši 8. klašu skolēni un astoņi 11. klašu skolēni. Konkurence būs sīva, bet ceram, ka mūsu skolēni startēs ar labiem panākumiem.

Noteikti jāpiemin vēl divas ne tik ierastas olimpiādes - Ekonomikas un kultūras augstskola rīkoja mutvārdu un rakstu tulkošanas olimpiādi, kurā trīs mūsu ģimnāzisti iesaistījās jau otro gadu. Pirmajā posmā bija jātulko nopietns raksts par VDK Stūra māju, bet tulkojumu pārbaudīja profesionāli tulki. Tālākajā kārtā - mutvārdu sinhronajā tulkošanā - piedalījās divi no viņiem - Aivis Skutelis un Guna Una Jāzepa.

Šogad pirmo reizi piedalījāmies arī starptautiskajā angļu valodas olimpiādē tiešsaistē, kurā iesaistījās 21 110 vidusskolēnu no 922 skolām 30 valstīs. Mūsu skolu pārstāvēja 16 cilvēku komanda. Vidējais skolēnu iegūto punktu skaits šajā olimpiādē bija 76 punkti, 1. vietu ieguva Igaunijas pārstāve. Mūsu skolas divi augstāko punktu ieguvēji saņēma 109,5 punktus no 120 punktiem. Pavisam olimpiādē no Latvijas piedalījās 1519 skolēni.

Pēc desmit labākajiem komandas rezultātiem tika noteikts arī skolas reitings. Mūsu ģimnāzija 922 skolu pasaules skolu konkurencē ierindojās 89. vietā, kas ir visnotaļ atzīstami. Savukārt Latvijā, 11 skolu konkurencē, ieguvām 5. vietu, ierindojoties aiz Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, Ventspils Valsts ģimnāzijas un Rīgas 64. vidusskolas.

Angļu valodu mācās arī skolotāji

Šogad izdevās realizēt ieceri, par ko domājām jau labu laiku - mūsu svešvalodu skolotāji izstrādāja svešvalodu programmas un vadīja apmācības skolotājiem trīs programmās: profesionālā vācu valoda pedagogiem, realizēja skolotāja A. Bulmere; profesionālā angļu valoda pedagogiem (bez priekšzināšanām), realizēja skolotāja I. Vaivode; un profesionālā angļu valoda pedagogiem (ar priekšzināšanām), realizēja skolotāja G. Ziemele-Trubača. Svešvalodu programmas tika izstrādātas kā Erasmus+ aktivitātes K1 skolu pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides ietvaros realizētā projekta Mēs mainīgajā pasaulē sastāvdaļa, koordinatore E. Freija.

Domājot par nākamo mācību gadu, apkopojam domas un idejas, plānojam, ko darīsim turpmāk. Jau šobrīd zināms, ka olimpiādes un konkursi paliks nemainīgi mūsu plānos, bet jāsāk domāt par Karjeras dienām, kuras nākamajā gadā saturiski esam aicināti veltīt dažādiem ar svešvalodām saistītiem tematiem. Jau šodien sākam apsvērt un apzināt vēstniecības, kuras piedāvā dažādas izglītojošas programmas, kā arī lepojamies ar saviem skolēniem, kuri varētu bagātināt šo pasākumu ar savu pieredzi un kalpot kā iedvesmas avots jaunākajām Dobeles Valsts ģimnāzijas paaudzēm.

Dažādo svešvalodu izmantojumu

Mūsu skola attīstās, nākamajā gadā tiks pabeigta skolas piebūve, kurā būs iespējas attīstīt ar eksaktajiem priekšmetiem saistītās prasmes, taču, paturot prātā, ka viss šajā pasaulē ir ciešā saistībā, arī mēs, svešvalodu skolotāji, redzam savu vietu šajā procesā. Apzinoties, ka arvien populārāka kļūst tendence mācīt dažādus priekšmetus angļu valodā, esam uzsākuši sarunas ar ķīmijas, vēstures, ģeogrāfijas, ārzemju literatūras skolotājām par kopīgās sadarbības iespējām.

Katrā ziņā darbs turpināsies kā ierasts, taču ar allaž jaunām idejām, iecerēm un iespējām, kas ir valodu apguves neatņemama sastāvdaļa, lai mūsu izglītojamie un kolēģi būtu vienā ritmā ar šodienas dinamisko, mainīgo pasauli.