Karjeras attīstības iespējas "Latvenergo"
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Skaidri apzinoties straujo attīstību, kas notiek gan enerģētikas, gan citās nozarēs, un pievienojoties karjeras vadības ekspertu prognozēm, kas apgalvo, ka tuvākajā laikā cilvēki dzīves laikā mainīs karjeras virzienu piecas līdz septiņas reizes, turklāt ar karjeras virzības maiņu saprotot ne tikai amata maiņu, mēs saprotam, ka viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem ir stāstīt, skaidrot un izglītot darbiniekus un potenciālos darbiniekus par karjeras vadību.

Proti - attīstīt karjeras vadības prasmes jeb dzīves, izglītošanās un darba prasmes tā, lai ikviens varētu efektīvi veidot savu karjeru un izmantot darba devēja radītās iespējas. Cilvēkam ir skaidri jāizprot sevi un savas spējas, jāgūst priekšstats par darba īpatnībām un apstākļiem, kas šobrīd ik dienu strauji mainās, jāprot veiksmīgi sasaistīt abus iepriekšminētos apstākļus. Mūsu vīzija karjeras attīstības jomā ir darbinieka iniciēta, pamatota un pārdomāta pašattīstība un savas karjeras virzīšana, kas norit saskaņā ar organizācijas attīstības mērķiem un biznesa vajadzībām.

Mēs apzināmies, ka darbinieka karjeras attīstība daļēji ir arī organizācijas atbildība, jo darba devējam ir jāspēj ieraudzīt savu cilvēku mērķtiecīgas darbības kompetenču pilnveidē un izpausmē, vienlaikus radot tādus apstākļus, lai darbinieks spētu realizēt tās organizācijas ietvaros, nevis meklētu iespējas citur. Arī AS Latvenergo sniedz plašas karjeras attīstības atbalsta iespējas, bet, protams, primāri atbildība par karjeras virzību ir pašam darbiniekam. Mūsu kā organizācijas uzdevums ir to atbalstīt un virzīt, tāpēc atbalstām savu darbinieku nepārtrauktu mācīšanās un attīstības procesu un sniedzam atbalstu cilvēka virzībai visa mūža garumā. Esam attīstījuši vairākas iespējas karjeras attīstības atbalstam un kā vienu no tām varam minēt pēctecības plānošanu.

Dažādu nozaru lielākiem un mazākiem uzņēmumiem, tajā skaitā AS Latvenergo, ir laikus jādomā par kritisko pozīciju pēctecību. Tā kā enerģētikas jomai nepieciešamas specifiskas zināšanas, ir svarīgi saglabāt cilvēkresursu stabilitāti, kā arī zināšanu, pieredzes un prasmju pārmantojamību. Izaugsmes plānošanas un vadības procesā esam apzinājuši nozīmīgākos amatus un darbiniekus, kā arī viņu potenciālos aizstājējus. Izstrādājam izaugsmes un attīstības plānu esošajiem darbiniekiem, kuriem ir potenciāls aizstāt uzņēmumam ļoti nozīmīgus darbiniekus. Turklāt pēctecības plānošanas un vadības sistēma ir motivējoša arī darbiniekiem - tā palīdz saskatīt individuālās karjeras attīstības iespējas un padara daudz mērķtiecīgāku karjeras izaugsmi uzņēmumā.

Mēs apzināmies, ka iespēja strādāt vadošos amatos iespējama salīdzinoši nelielam skaitam darbinieku, tāpēc aktīvi jādomā, lai, gadiem pildot vienus un tos pašus pienākumus, neiestātos rutīna, kuras dēļ darbinieki nolemj mainīt darbavietu, aizejot uz citu uzņēmumu. Piedāvājot karjeras attīstības virzienus, organizācija piedāvā horizontālās karjeras attīstību, kurā darbiniekam ir iespēja profesionāli paaugstināt savu kvalifikāciju, kā arī celt un nostiprināt savu vērtību darba tirgū.

Darbinieki savu potenciālu var attīstīt, piedaloties arī Izcilības programmā. Izcilības programma apvieno aktīvākos, radošākos un mērķtiecīgākos darbiniekus, kuri mācās un attīsta kompetences atbilstoši savām interesēm, kā arī sniedz ieguldījumu uzņēmumam svarīgu projektu īstenošanā. Zināmā mērā šī ir ekskluzīva iespēja, jo šajā programmā gadā uzņem līdz 20 dalībniekiem un tā ilgst divus gadus.

Savukārt tiem, kas vēlas dalīties savās zināšanās ar studējošajiem un ir atvērti darbam ar praktikantiem, ir iespēja darboties darbaudzinātāju attīstības programmā. Vienlaikus šiem darbiniekam tiek attīstītas arī pedagoģiskās prasmes, kas noder jauno darbinieku apmācībās.

Kā jau sākumā minēts, viss sākas ar karjeras vadības prasmes attīstīšanu, kur viens no posmiem ir izpratnes iegūšana par darba īpatnībām. To var iegūt darba apstākļu izpētes procesā, tāpēc lepojamies, ka esam viens no tiem uzņēmumiem valstī, kas sniedz iespēju skolēniem jau laikus veikt profesiju izpēti, apmeklējot mūsu uzņēmuma ražotnes un citas struktūrvienības, tiekoties ar speciālistiem un iegūstot priekšstatu par darbu, un tādējādi gūt izpratni par katru profesiju, lai laikus un veiksmīgi varētu uzsākt mērķtiecīgu savas karjeras vadību.

Autors: Santa Ustrisova, AS Latvenergo Baltijas personāla vadītāja