Saldus tehnikums: Mērķtiecīgi ejam uz priekšu
 
HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶU programmas īstenošanai ir iegādāta traktortehnika Case, kas tiek izmantota gan jauno speciālistu apmācībai, gan tehnikuma teritorijas labiekārtošanas darbos ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Saldus tehnikums 2017. gada 12. janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Saldus tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – īsteno projektu, kura rezultātā līdz 2019. gada vidum tehnikuma kompleksā Saldū tiks veikti ieguldījumi, lai izveidotu mūsdienīgu vidi un modernizētu mācību aprīkojumu prioritāro izglītības programmu īstenošanai.

Vairāk intervijā ar profesionālās izglītības kompetenču centra (PIKC) Saldus tehnikums direktori Ivetu Bērziņu.

- PIKC Saldus tehnikums realizē projektu par izglītības iestāžu modernizēšanu. Kā ir jāsaprot jēdziens: modernizētas mācību iestādes? Konkrēti, kādiem mērķiem tiks izmantots pieejamais finansējums?

- Modernizēts, tas nozīmē: sakopta vide, sakārtota infrastruktūra, mūsdienīgas tehnoloģijas un mācību process, lai spētu kvalitatīvi apmācīt nākamos darba ņēmējus, paturot prātā, ka kāds no viņiem nākotnē būs arī darba devējs. Projekta Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. «Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu» ietvaros mērķis ir Saldus tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. Projekta kopējās izmaksas veido 3,1 miljonu eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2,6 miljoni un valsts budžeta līdzfinansējums 464 tūkstoši eiro.

Projekta ietvaros tiks pārbūvētas un ar jaunām mēbelēm aprīkotas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcas, tādējādi veicinot tehnikuma pieejamību un uzlabojot vides un sadzīves apstākļus plašāka reģiona jauniešiem. Tāpat ieguldījumi tiks veikti sporta nama renovācijai, atjaunojot sporta zāles grīdas segumu un veicot daļēju iekštelpu remontu.

Aprīkojuma modernizācija plānota izglītības programmas Būvniecība ar kvalifikāciju Hidrobūvju būvtehniķis īstenošanai, iegādājoties mācību vajadzībām nepieciešamo aprīkojumu un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Papildus tiks iegādāts aprīkojums dabaszinību kabinetiem.

- Saldus tehnikums ir vienīgā vidējā profesionālā mācību iestāde Latvijā, kur iespējams apgūt ugunsdzēsēja glābēja specialitāti. Cik pieprasīta ir šī izglītības programma?

- Tā ir ļoti prestiža un populāra jauniešu vidū, taču arī ļoti grūta, tāpēc ne visiem, kuri to vēlas, ir pa spēkam kļūt par ugunsdzēsēju glābēju - ir jābūt labai veselībai, teicamai fiziskajai sagatavotībai un motivācijai. Programmas attīstībai ir atvēlēts salīdzinoši daudz līdzekļu - esam iegādājušies nepieciešamo aprīkojumu, mūsdienīgu ugunsdzēsēju mašīnu un pieņēmuši darbā divus jaunus skolotājus, kuri pasniedz ne tikai teoriju, bet attīsta arī audzēkņu praktiskās iemaņas, sākot no glābšanas uz ledus, līdz rīcībai pēc autoavārijas. Noslēgtais līgums starp tehnikumu un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pārvaldi paredz ne tikai piedāvāt viņiem nepieciešamos darbiniekus, bet arī uzliek pienākumu jaunos speciālistus sagatavot ļoti augstā līmenī. Ceturtā kursa laikā visi audzēkņi dodas praksē, kur kopā ar vecākajiem kolēģiem veic reālos darba pienākumus.

- Saldus tehnikuma piedāvāto izglītības programmu klāstā ir radies jauns ieraksts: hidrobūvju būvtehniķis. Kas ir iniciators šādai specialitātei, un vai jaunieši to izvēlas?

- Šajā mācību gadā pirmo reizi uzņēmām audzēkņus izglītības programmā Hidrobūvju būvtehniķis jeb vienkāršoti sakot, melioratorus. Specialitāte valsts līmenī kādu laiku bija zaudējusi savu aktualitāti, tāpēc tagad esam vienīgais tehnikums, kurš sagatavo vidējā posma hidrobūvju speciālistus. Jāpiebilst, ka šo izglītības programmu radījām pēc nozares iniciatīvas, jo šobrīd Latvijā katastrofāli trūkst hidrobūvju speciālistu - tie vajadzīgi gan zemniekiem, gan ceļu būvē, gan vispārējā būvniecībā. Mums ir pārliecība, ka jaunajiem hidrobūvju būvtehniķiem darbs būs garantēts un alga būs konkurētspējīga. Mācību procesa nodrošināšanai esam pieaicinājuši nozares speciālistus, kuri pasniedz specifiskos mācību priekšmetus, kā arī iegādātas nepieciešamās tehnoloģijas un tehnika, tostarp datori, dažādas mērierīces un traktors Case. Hidrobūvju būvtehniķis būs pirmā izglītības programma mūsu tehnikumā, kurā centīsimies īstenot darba vidē balstītu mācību procesu. Vai tas izdosies, nav atkarīgs tikai no skolas, bet arī uzņēmumiem, lai tie būtu pietiekami sagatavoti uzņemties jauno speciālistu apmācību.

- Valsts līmenī šobrīd aktualitāte ir būvniecība. Vai attīstās arī ēku būvniecības izglītības programma?

- Savu aktualitāti nav zaudējusi arī ēku būvtehniķu specialitāte. Piebildīšu, ka šajā specialitātē esam guvuši labus panākumus dažādos profesionālajos gan starptautiskos, gan vietējā mēroga konkursos - praktiski vienmēr viņi atgriežas ar balvām un atzinību, es ar to patiesi lepojos. Lai pateiktu paldies labākajiem audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem par sasniegumiem dažādās jomās - mācību priekšmetos, profesionālajā kvalifikācijā, interešu izglītībā, sabiedriskajās aktivitātēs, esam izveidojuši motivācijas programmu Vektors, kuras ietvaros rīkojam kopēju pasākumu. Vēlos uzteikt ēku būvtehniķu izglītības programmas vadītāju, skolotājus Andri Punculi un Andru Punculi, kuru darba rezultātā tehnikuma audzēkņi ir sagatavoti ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas darba tirgum. Mēs sekojam savu audzēkņu profesionālajai izaugsmei pēc tehnikuma absolvēšanas un redzam, ka praktiski visiem sokas ļoti labi. Piebildīšu, ka pagājušajā gadā Saldus tehnikuma audzēkņi piedalījās RTU muzeja ekspozīcijas zāles būvniecības procesā.

Es uzskatu, ka nedrīkst apstāties pie sasniegtā, jo vienmēr var labāk! Tas ir mans moto, ko mudinu ievērot arī citiem tehnikuma pedagogiem. Jā, reizēm ir ļoti grūti, bet vienmēr var vēl labāk, un uz to ir jātiecas.

- Vai Saldus tehnikums iesaistās arī pieaugušo apmācībā?

Atgādināšu, ka Saldus tehnikums Profesionālās izglītības kompetenču centra statusu ieguva tikai 2016. gadā. Tas nozīmē, ka tikai pirms diviem gadiem mums radās iespēja un pienākums realizēt arī dažādus kursus un izglītības programmas pieaugušajiem, ko citi kompetenču centri darīja jau vairākus gadus. Tāpēc šajā jomā esam iesācēji - pagaidām realizējam īsos apmācību kursus, bet licencēšanai ir iesniegtas arī mācību programmas, kas ir garākas par 160 akadēmiskajām stundām un paredzētas profesijas apguvei cilvēkiem ar vispārējo vidējo izglītību. Es teiktu, ka mēs esam kā ātrvilciens - gribas visu uzreiz, bet visu uzreiz paspēt nav iespējams, taču mēs ļoti daudz strādājam, lai sasniegtu savus mērķus.

***

VIEDOKLIS

Marks Veinbergs, PIKC Saldus tehnikums, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēja glābēja specialitātes 3. kursa audzēknis:

Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

«Pēc pamatskolas beigšanas man nebija ideju par to, ko darīt tālāk. Tā kā mans tētis arī ir ugunsdzēsējs glābējs, viņš ieteica izvērtēt iespēju sekot viņa pēdās. Mani tas ieinteresēja - arī tagad, kad mācos jau trešajā kursā, varu teikt, ka izvēli nenožēloju - man patīk. Patīk ne tikai izvēlētā profesija, bet citi procesi, kuros varu piedalīties, būdams tehnikuma audzēknis. Piemēram, tikko esmu atgriezies no Itālijas pilsētas Vasto, kur Erasmus+ projekta Working with movies moving people and their ideas programmas ietvaros piedalījāmies vairāku Eiropas valstu jauniešu projektā, kas saistīts ar dzimumu vienlīdzību - par šo tēmu veidojām filmiņu. Protams, apskatījām arī pilsētu un nobaudījām īstu itāļu picu - varu teikt, ka salīdzinājumā ar Itāliju arī pie mums Margaritas ir gluži labas un neatpaliek no autentiskajām picām. Vislabākās attiecības mūsu komandai izveidojās ar Portugāles komandu - aizrāva viņu atraktivitāte un spēja komunicēt, iesaistīties pasākumos un sarunās. Pārliecinājos, ka spēju tīri labi runāt angļu valodā. Mācoties tehnikumā, varu sevi realizēt arī Jaunsardzes kustības ietvaros, jo katru dienu tehnikumā ir divi Jaunsardzes instruktori, kas kopumā apvienojuši 120 tehnikuma audzēkņu. Esmu pārliecināts, ka dalība Jaunsardzē man dod ne tikai praktiskās iemaņas un uzlabo fizisko sagatavotību, bet veicina arī manas patriotisma jūtas pret valsti un garīgi pilnveido.