Liepājas Valsts tehnikums: Esam viens no vaļiem, uz kā balstās pilsētas ekonomiskā izaugsme
 
MEISTARKLASES Receptes Latvijas simtgadei. Latviešu klasiskie ēdieni mūsdienu variācijās ietvaros no labākajiem šefpavāriem mācīties varēja Liepājas un Saldus tehnikumu topošie pavāri. ©Publicitātes foto

Latvijas tautsaimniecībā profesionālajām mācību iestādēm ir arvien lielāka loma, jo praktiski visās nozarēs aizvien sāpīgāk izjūtams kvalificēta darbaspēka trūkums. Kā Liepājas Valsts tehnikums iekļaujas kopējā Liepājas pilsētas un apkārtnes attīstībā, vairāk stāsta tehnikuma direktors Agris Ruperts.

- Kādas ir Liepājai raksturīgās nozares? Vai tehnikums realizē pieprasījumam atbilstošas profesionālās apmācības programmas?

- Liepājā tradicionāli ir bijusi spēcīga metālapstrādes rūpniecība, kas, neskatoties uz Liepājas metalurga slēgšanu, turpina attīstīties, veidojas jauni un mūsdienīgi metālapstrādes uzņēmumi. Tāpat arī tekstilrūpniecība un pēdējos gados arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, osta, transports, loģistika ir nozares, kas veido Liepājas ekonomisko fonu. Liepājas Valsts tehnikums savu darbību saredz kontekstā ar jau pieminēto industriju pastāvēšanu un attīstību, kā arī jaunu industriju ienākšanu pilsētā, tajā skaitā kurortoloģijas jomā. Tāpēc mums ir jābūt pietiekami elastīgiem un gataviem sagatavot speciālistus atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

IZCILA MATERIĀLI TEHNISKĀ BĀZE. Pat Darmštates profesionālajai skolai nav pieejamas tik mūsdienīgas iekārtas, kādas izmantojam savu IKT un enerģētiķu apmācībai, vēsta direktors Agris Ruperts / Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Līdztekus pamatdarbībai, kas ir vidējās profesionālās izglītības sniegšana, lielu uzmanību pievēršam arī pieaugušo izglītībai. Vidējās profesionālās izglītības ietvaros piedāvājam apgūt profesiju vairāk nekā 20 specialitātēs, kas ir saskaņā ar pieprasījumu darba tirgū, tostarp metālapstrādē, tekstilrūpniecībā, mehatronikā, enerģētikā, ITK, kā arī nozaru darbību nodrošinošajās specialitātēs, piemēram, grāmatvedībā, ekonomikā, finansēs, komercpakalpojumos, reklāmā, mārketingā.

- Latvijas izglītības sistēmā ienāk būtiski jauninājumi - darba vidē balstīta profesionālā izglītība un apmācība pēc moduļu principa. Vai Liepājas Valsts tehnikums iesaistās jaunās sistēmas aprobācijā?

- Jā, vēl vairāk - tehnikuma pasniedzēji vienmēr tiek mudināti mācīties un piedalīties procesos, kas pēc būtības maina visu profesionālās izglītības sistēmu. Kad valstī sākās moduļu principa izstrāde, mūsu pasniedzēji iekļāvās darba grupās. Kopumā moduļu izstrādē piedalījās 19 mūsu tehnikuma pasniedzēji, savukārt 21 skolotājs līdzdarbojās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē. Šobrīd esam spirāles otrajā aplī, iesaistoties modulārās apmācības aprobācijas procesā. Tagad strādājam arī kā metodiskais centrs - aicinām citu tehnikumu pasniedzējus apgūt modulārās apmācības metodiku.

Iepriekšējā mācību gadā moduļu princips tika izmantots vienai mācību programmai - loģistikas pakalpojumi, kas tika īstenots Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tas ir, jauniešiem ar vidējo izglītību. Bet šajā mācību gadā jau astoņās specialitātēs vidējās profesionālās izglītības ietvaros. Modulārās izglītības programmas paredz, ka cilvēks, apgūstot moduļus, kā no lego klucīšiem var būvēt savu profesionālo kvalifikāciju.

Līdztekus moduļu programmas aprobācijai esam iesaistījušies darba vidē balstītas profesionālās izglītības programmās. Jaunā pieeja - moduļu princips un darba vidē balstīta izglītība - ir devusi ļoti labus rezultātus - visi jau pieminētās loģistikas speciālistu grupas jaunieši pēc diploma saņemšanas ir parakstījuši darba līgumus ar darba devējiem, pamatā tajos uzņēmumos, kur strādājuši mācību laikā. Kā jau teicu, šogad esam uzsākuši darba vidē balstītas profesijas apgūšanu vidējās profesionālās izglītības ietvaros. Tehnikumam ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairāk nekā 60 uzņēmumiem, kuri ir gatavi apmācīt mūsu audzēkņus.

ELEKTRIĶU starptautiskajā konkursā, kuru vērtēja nozares eksperti, šogad uzvarēja Liepājas tehnikuma jaunie elektriķi / Publicitātes foto

- Uzņēmumi ir dažādi - vai ir garantija, ka uzņēmums iedos tās zināšanas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai profesijas apguvei?

- Katrā profesijā ir skaidri definēts zināšanu kopums, kas ir jāapgūst. Iegūto kompetenču līmeni mēs varam viegli pārbaudīt, kā arī mūsu skolotāji ļoti aktīvi sadarbojas ar uzņēmuma pārstāvjiem, lai jaunietis iegūtu pilnvērtīgu zināšanu apjomu konkrētajā profesijā. Protams, mums visiem ir jāmācās un jāpilnveidojas, jo tas ir pilnīgi jauns apmācību modelis, bet es tajā saredzu ļoti labas perspektīvas. Ir jāsaprot, ka mēs nevaram turpināt strādāt pēc izglītības modeļa, kas radīts jau 19. gadsimtā - pasaule ir mainījusies, un izglītības sistēmai ir jāmainās tai līdzi.

- Vai, aktivizējot darba vidē iegūtas izglītības procesu, samazinās nepieciešamība pēc laboratorijām, darbnīcām un cita tehniskā nodrošinājuma pašā tehnikumā?

- Es domāju, ka nē, jo uzņēmums no uzņēmuma atšķiras ar tehnisko nodrošinājumu. Tehnikuma rīcībā ir ļoti mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas, kuras apgūst ne tikai mūsu audzēkņi, bet arī esošo uzņēmumu pārstāvji. Piemēram, restorānu aprīkojums tehnikumā ir tādā līmenī, kāds nav nevienā no Liepājas restorāniem. Organizējam arī meistarklases ar labākajiem valsts šefpavāriem, kuras apmeklē gan tehnikuma audzēkņi, gan apkārtnes restorānu šefpavāri.

To pašu var attiecināt uz 3D printeriem - mūsu rīcībā ir trīs jauni 3D printeri ar visu nepieciešamo papildaprīkojumu un programmatūru, ko tāpat kā restorāna gadījumā apgūst reģiona speciālisti un mūsu audzēkņi. Šobrīd kopā ar Igaunijas kolēģiem strādājam pie projekta par pētnieciskā un prototipu centra izveidi. Savukārt, strādājot pie projekta par kopīga profesionālās izglītības iestāžu un saistīto uzņēmumu tīkla izveidi, gaidām ciemos kolēģus no Itālijas, Polijas un mūsu sadraudzības pilsētas Darmštates Vācijā. Piebildīšu, ka jau pagājušajā mācību gadā Liepājā mācījās četri audzēkņi no Darmštates profesionālās skolas, kas specializējas enerģētikas un IKT jomās. Ar gandarījumu varu atzīt, ka Darmštates pasniedzēji un audzēkņi ar baltu skaudību vēroja mūsu tehnikuma aprīkojumu - viņiem šādu iekārtu nav, kaut arī skola ir specializējusies minētajās jomās. Esam iecerējuši enerģētikā un IKT izstrādāt vienotu mācību programmu Darmštates un Liepājas tehnikuma audzēkņiem.

Piebildīšu, ka jau otro gadu Liepājas Valsts tehnikums organizē starptautisko elektriķu konkursu, kurā piedalās jaunieši no Eiropas profesionālajām skolām - šogad uzvaras laurus plūca mūsu skolas komanda. Būtiski, ka konkursa žūrijā ir elektriķu nozaru eksperti, nevis skolu pasniedzēji. Esam saņēmuši pateicības vēstules no konkursa dalībniekiem.

Reizi divos gados organizējam profesionālo konkursu tērpu stila specialitātē, kurā piedalās mūsu draugi no Igaunijas, Lietuvas un citām Latvijas skolām, kas sagatavo šos speciālistus.

- Vai var teikt, ka tehnikums ir Liepājas pilsētas un reģiona ražošanas industriju atbalsta punkts?

- Ļoti cieši sadarbojamies ar pilsētas pašvaldību, kuras interesēs ir piesaistīt pilsētai arvien jaunus vietējos un ārvalstu investorus, kas radītu jaunas ražotnes. Investoru pirmais jautājums ir par kvalificēta darbaspēka pieejamību - šajā jomā tehnikums ir liels atbalsts, jo spējam ātri radīt jaunas mācību programmas un piedāvāt speciālistus, kas nepieciešami konkrētās nozares vai uzņēmuma izaugsmei. Šobrīd aktualizējam programmu izstrādi specialitātēs, kas saistītas ar tūrismu, kurortoloģiju, skaistumkopšanu, lai, attīstot kurortoloģijas un veselības tūrisma jomu, pilsētā būtu pieejami atbilstoši speciālisti. Pirmais solis jau ir sperts - šogad ir uzņemta frizieru grupa. Piebildīšu, ka Liepājas tehnikums ir vienīgā valsts finansētā profesionālā mācību iestāde šaipus Daugavai, kas sagatavo frizierus. Esam uzsākuši sarunas ar Stradiņa universitātes Liepājas filiāli par kopīgas programmas izveidošanu SPA nozares speciālistu sagatavošanai. Esam jau ieguvuši labu pieredzi starpdisciplinārā sadarbībā ar citām mācību iestādēm - pagājušajā gadā uzņēmām pirmo grupu kuģu pavāru specialitātē. Šīs programmas īstenošanai piesaistām gan savus pasniedzējus, gan Jūrniecības koledžas mācībspēkus.

Tāpēc varu teikt, ka esam viens no vaļiem, uz kā balstās Liepājas un reģiona ekonomiskā attīstība.