Aicinu Rīgas apgabaltiesu nemaldināt sabiedrību ar nepatiesas informācijas izplatīšanu

 

Rīgas apgabaltiesa ar ziņu aģentūras “Leta” starpniecību pēdējo nedēļu laikā izplata nepatiesu informāciju par krimināllietas iztiesāšanas procesa gaitu saistībā ar mani.

Pirmkārt, patiesībai neatbilst informācija par to, ka es, Aivars Lembergs, esmu beidzis sniegt liecības Rīgas apgabaltiesā izskatāmajā krimināllietā. Es nevis neesmu beidzis liecināt (kā publicēts LETAs ziņā 2017.gada 9.oktobrī) par apsūdzības jebkuru pantu, epizodi, svarīgiem faktiem, palīgfaktiem, apstākļiem un notikumiem, kam ir būtiska nozīme šajā kriminālprocesā un lietas iztiesāšanā, bet gluži pretēji ‒ esmu tikai sācis to darīt.

Otrkārt, Rīgas apgabaltiesa man aizliedza sniegt liecības par konkrētiem, man nesaprotamiem, absurdiem, nekonkrētiem un izplūdušiem apsūdzības apgalvojumiem, piemērojot man procesuālo sankciju ‒ naudas sodu.

Vēlreiz uzsveru, ka man tika aizliegts sniegt liecības par katru man inkriminēto epizodi un faktisko notikumu gaitu, kas notikuši pirms vairāk kā 20 gadiem. Tāpat man tika aizliegts liecināt par manā rīcībā esošajiem rakstveida un cita veida dokumentālajiem pierādījumiem, kas satur informāciju par apsūdzības nepamatotību un absurdumu. Lielākā daļa manu liecību ir sagatavotas rakstveidā, taču man tika liegts tās tiesā nolasīt.

Tādējādi aicinu Rīgas apgabaltiesu neizplatīt nepatiesu informāciju par to, ka es, Aivars Lembergs, būtu beidzis liecināt konkrētajā krimināllietā, jo aizliegums liecināt man tika uzspiests.

Man ir saprotama tiesas vēlme saistībā ar Saeimas vēlēšanu tuvošanos sagatavot tādu tiesas lēmumu, kāds apmierinātu manus politiskos pretiniekus, taču šādai motivācijai nav nekāda likumīga pamatojuma un tas ir klajā pretrunā ar LR normatīvajos aktos nostiprinātajiem kriminālprocesa izskatīšanas principiem un mērķi. Es ceru, ka manai apņēmībai informēt sabiedrību par krimināllietas iztiesāšanas procesa patieso gaitu nesekos kriminālprocesā iesaistīto pušu atriebība.