Svin leģendārās filmas "Pūt, vējiņi" jubileju

 

14.jūlijā Daugavas svētku ietvarā Ikšķilē gan krastmalā, gan svētku uzvedumā sen aizmirstas emocijas atmodinās sastapšanās ar pirms 40 gadiem uzņemto filmu "Pūt vējiņi". Atkal kā Baiba un Uldis ar mums runās populārie aktieri Esmeralda Ermale un Ģirts Jakovļevs.

 Ar viņiem kopā būs kori un dejotāji no novadiem Daugavas krastos - Ikšķiles, Salaspils, Ogres un Rīgas. "Raiņa tēli ir simboliski, ļoti ietilpīgi, katram likts mitoloģisks pamats: Daugava - veļu upe, Uldis - lietus un vējš, Baiba - zeme, kluss rīts", uzsver režisors Miervaldis Mozers.

Svētku priekšpusdienā gājējiem un braucējiem kalnā aiz estrādes atklāsies raibs un pievilcīgs skats - mākslinieku plenērs, arī kā cieņas apliecinājums šo svētku iniciatoram, gleznotājam, profesoram Jānim Kugam. Ne mazāk interesanti būs Daugavmalā, kur laivu parādi kuplinās saderinātie un jaunlaulātie, piedaloties īpašā "gredzena" braucienā.

Pirmie Daugavas svētki notika 1931.gada jūlija pirmajā svētdienā.

Pēc Kultūras biedrības atjaunošanas 1989.gada 2.jūlijā ar Kultūras Fonda atbalstu tradīcija atkal ieguvusi atbilstošo saturu un vērienu.