Rotko mākslas centra rekonstrukcija noslēgsies plānotajā laikā

 

Daugavpils domē reizi mēnesī notiek Rotko mākslas centra projektu uzraudzības komitejas sēdes. Komiteju vada pašvaldības priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska.

Šajās sēdēs sniedz aktuālāko informāciju par projektu gaitu, par grafiku izpildi, problēmām, grozījumiem projektos, jo kopumā centra izveide ir ļoti sarežģīts projekts, tāpēc nākas veikt šos grozījumus. Projektu vadītāji regulāri tiekas ar celtniekiem, arī par to speciālisti sniedz informāciju uzraudzības komiteju sēdēs.

Līvija Jankovska uzsvēra, ka pašvaldībai ir svarīgi, lai centrs būtu rekonstruēts laicīgi, lasi būvdarbi neievilktos.

L. Jankovska: “ Ir jāpanāk ne tikai savlaicīga nodošana ekspluatācijā, darbiem jābūt kvalitatīviem , bez tam, ne tikai skaistai un modernai jābūt pašai ēkai, bet arī interesantam centra piepildījumam, lai tas veiksmīgi darbotos un piesaistītu apmeklētājus”

Viņa atzina, ka darāmā ir ļoti daudz, projekts nav vienkāršs. Tas ir sarežģīts gan tehniski, gan saturiski. Rotko zīmols Daugavpilij ir ļoti nozīmīgs, tāpēc pašvaldība liek milzīgas cerības uz šo vārdu tūrisma attīstībā.