No valsts piedzīs 50 000 latu par Talsu traģēdijas rezultātā cietušajam nodarīto kaitējumu

Kā nepārsūdzēts stājies spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 20.janvāra spriedums, ar kuru daļēji apmierināta Sanda Ziemeļa prasība un no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) piedzīta 50 000 latu atlīdzība par morālo kaitējumu saistībā ar traģisko negadījumu Talsos 1997.gada 28.jūnijā, kad IeM rīkotajos svētkos, krītot auto pacēlāja grozam, divdesmit viens bērns guva miesas bojājumus, to skaitā prasītājs.

Apelācijas instances tiesa lietu slēgtā tiesas sēdē izskatīja 17.janvārī sakarā ar VUGD iesniegtu apelācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2010.gada 27.janvāra spriedumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tika sagatavots 24.janvārī un pēc motivēta sprieduma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki 30 dienu laikā to varēja pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā. Tā kā spriedums šajā laikā nav ticis pārsūdzēts, tas stājies spēkā, nra.lv informēja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja.

Prasītājs ar prasību par sakropļojuma, izķēmojuma, veselībai nodarītā un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu Rīgas apgabaltiesā vērsās 2009.gada 25.februārī. Notikusī traģēdija prasītājam radījusi ievērojamas sekas - fizisku un morālu kaitējumu, kā arī atstājusi neizdzēšamu negatīvu iespaidu uz visu dzīvi. Kopā prasītājs lūdz tiesu piedzīt Ls 410 000, no kuriem Ls 150 000 veido kompensācija par sakropļojumu, Ls 150 000 atlīdzība par morālo kaitējumu, bet Ls 110 000 atlīdzība par veselībai nodarīto kaitējumu.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa par labu prasītājam no Latvijas valsts VUGD personā piedzina Ls 50 000 atlīdzību par nodarīto kaitējumu veselībai un Ls 50 000 atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu, bet kopā Ls 100 000. Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza VUGD.

Latvijā

Mēģināju atcerēties kādu seksa skandālu augstskolā, kurā savulaik mācījos, proti, Latvijas Valsts universitātē (tagad – Latvijas Universitāte). Neatcerējos. Jo par seksa skandālu diez vai varētu nodēvēt kādas gados nobriedušas pasniedzējas apprecēšanos ar krietni jaunāku studentu vai kāda docenta laulības ar savu studenti. Visi pilngadīgi cilvēki, nedara neko neaizliegtu. Protams, runas par viņiem bija, taču – par kuru gan nerunā? “Seksa skandāls”, kas piemeklējis Latvijas Mūzikas akadēmiju (LMA), gan ir citā kategorijā liekams. Bet ir nianses.

Svarīgākais