Finanšu ministrija virzīs papildu transportlīdzekļu nodevu atvieglojumus bērniem invalīdiem

Finanšu ministrija ir sagatavojusi tiesību aktu izmaiņas, paredzot atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam, vai tā laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem, ziņo invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons.

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā izskatīšanai valdībā tiks virzīti augustā, un plānots, ka atbrīvojumu piemēros par vienu šai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu invalīdiem ir piemērojams atbrīvojums tikai no transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir I vai II grupas invalīds. Atbrīvojumu piemēro par vienu šai personai īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu iepriekš minēto transportlīdzekli.

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā var norādīt transportlīdzekļa īpašnieku, turētāju vai valdītāju. Šajā gadījumā bērnu invalīdu kā īpašnieku, valdītāju vai turētāju transportlīdzeklim, kurš tiek izmantots bērna invalīda pārvadāšanai, minētajā reģistrā nevar norādīt.

Juriste biedrības Demokrātiskie patrioti biedre Ieva Brante iesniegusi Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību par bērnu invalīdu iespējamu diskrimināciju, lūdzot izvērtēt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma vairāku pantu neatbilstību Satversmei.

Kā skaidro sūdzības iesniedzēja, 18 gadus vecam invalīdam, iegādājoties transportlīdzekli savu vajadzību nodrošināšanai veselības aprūpē, ir tiesības uz atbrīvojumu no transportlīdzekļa ikgadējās nodevas maksāšanas, bet ģimenei, iegādājoties transportlīdzekli sava nepilngadīgā bērna invalīda vajadzību nodrošināšanai veselības aprūpē, tiesību uz atbrīvojumu no transportlīdzekļa ikgadējās nodevas maksāšanas nav.

"Patiesībā tā ir invalīdu diskriminācija pēc vecuma - ja transportlīdzeklis tiek pirkts pieaugušam cilvēkam, kurš ir invalīds, to, protams, var reģistrēt uz viņa vārda, un nodeva nav jāmaksā. Ja vecāki nopērk mašīnu, lai ar to varētu pārvadāt savu bērnu invalīdu, kuram ar sabiedrisko transportu ir grūti, bet reizēm pat neiespējami pārvietoties, nodeva ir jāmaksā, jo mašīnu taču uz bērna vārda reģistrēt nevar," uzskata Ieva Brante.

Juriste ar bērnu un ģimeņu problēmām saskaras savā ikdienas darbā, jo konsultē vecākus Krīžu un konsultāciju centrā Skalbes.

Latvijā

Priekšlikums prasīt pielaidi arī ar valsts drošību saistītu krimināllietu skatošiem tiesnešiem drīzāk liecina par neizpratni attiecībā uz tiesu varas neatkarību, intervijā laikrakstam "Latvijas Avīze" paudis Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājs Aldis Laviņš.