Tūjas pludmalē darbu sāks glābēji
 

Pērn noslēdzās Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts Beach hopping, kas deva iespēju sakārtot pludmales Salacgrīvā un Tūjā.

Bez Salacgrīvas projektā piedalījās Jūrmalas, Saulkrastu, Carnikavas un 2 igauņu pašvaldības - Hēdemēste un Audri. Projekta īstenošanā iesaistījās arī biedrība Tūjaskrasts. Atpūtas vietā Krimalnieki Tūjā izveidots glābšanas dienests un sanitārais mezgls, glābējiem iegādāta tehnika un inventārs.

Andris Strods no Tūjaskrasta stāsta, ka mērķis īstenots par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ar Salacgrīvas novada domes līdzfinansējumu un atsaucību, bet no projektā nolīgtajiem uzņēmējiem gan gribējies lielāku atbildību. - Atvest un nolikt mantu kaudzi nav liela māksla. Tas viss jāsakārto darbam, - skaidro biedrības valdes pārstāvis Ingus Konstants. Pašu spēkiem tas lielākoties jau paveikts. Problēma ir sanitārais mezgls.

Pludmales apmeklētājiem ir svarīgi, lai būtu pieejama duša un tualete. Projektā paredzētā slapjā tualete atpūtas vietai, kur nav kanalizācijas sistēmas, neder, tādēļ biedrība vienojusies ar novada domi par attīrīšanas ietaises ierīkošanu.Pusi izdevumu sedz pašvaldība, otru piešķir Tūjaskrastam kā bezprocentu kredītu. Apsaimniekošanas izdevumi ir biedrības rūpe.

Glābšanas dienests darbu sāks drīzumā. Biedrības pārstāvji teic, ka iznākot tāda taustīšanās kā pa miglu, lai ierīkotu pludmales un transporta līdzekļu zonu atbilstoši normatīvajām prasībām. Lai glābšanas stacija sekmīgi darbotos, atbildība ir dalīta - Aksels Roshofs nodrošina glābēju darbu un medicīniskās palīdzības pieejamību, Kristaps Jankovičs uzrauga patrulēšanas tehniku. Dienesta rīcībā ir kuteris un kvadracikls. A. Roshofs stāsta, ka glābēji ir profesionāļi, prot sniegt pirmo palīdzību un izvērtēt medicīniskās palīdzības nepieciešamību.Paredzēts, ka viņi strādās 2 maiņās brīvdienās nedēļas nogalēs, bet darbs tiks orientēts uz atpūtai labvēlīgu laiku un apmeklētāju skaitu.