Papildinās Bērnu tiesību aizsardzības likumu

Lai uzlabotu bērnu tiesību ievērošanu, kā arī bērniem un viņu vecākiem nodrošinātu plašākas iespējas saņemt kvalitatīvus uzraudzības pakalpojumus, Labklājības ministrija sagatavojusi grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Likumā precizēts speciālistu loks, kuriem nepieciešams iegūt papildus speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Tie ir ne tikai speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, bet arī speciālisti, kuri ikdienā strādā ar bērniem un var laicīgi pamanīt pārkāpumus vai vardarbību pret bērnu. Tāpat arī plānots noteikt psihologu kvalifikāciju gadījumos, kad viņš sniedz atzinumu tiesas lietās un atzinumā norādāmo informāciju, lai atzinumi būtu kvalitatīvāki.

Vienlaikus paredzēts noteikt, ka bērniem, kuri ir vecāki par 7 gadiem, jānodrošina tādi apstākļi, kas neapdraud viņu dzīvību vai veselību. Par to atbild vecāki vai cilvēks, kurš pieskata bērnu. Tas nepieciešams, jo katru gadu iet bojā daudz bērnu, kuri ir vecāki par 7 gadiem un vecāki nav parūpējušies, lai viņi būtu drošā vidē. Piemēram, katru gadu ārējo cēloņu dēļ - ceļu satiksmes negadījumos, saindējoties, noslīkstot, nosmokot - dzīvību zaudē ap 70 bērnu vecumā līdz 14 gadiem, tikpat - jauniešu no 15 līdz 19 gadiem. 2009.gadā ar dažāda veida apdegumiem un applaucējumiem slimnīcās ārstējušies 244 bērni vecumā līdz 17 gadiem. Savukārt sasitumus guvuši 1288 bērni vecumā līdz 17 gadiem.

Likumā precizēts arī regulējums kārtībai, kādā valsts un pašvaldības atgūst līdzekļus par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, īpašu uzmanību veltot kārtībai, kādā līdzekļi no vecākiem tiek atgūti, ja bērnam ir iecelts aizbildnis. Vienlaikus paredzēts papildināt likumu ar tām vecāku grupām, kuras atbrīvojamas no samaksas par bērna pieskatīšanu pie aizbildņa.

Papildus jau pieminētajiem grozījumiem izstrādātas prasības uzraudzības pakalpojuma sniedzējam par kvalifikāciju, pakalpojumu sniegšanas vietas higiēnu, drošību un aprīkojumu, pakalpojumu sniegšanas kārtību, uzraudzībā pieņemto maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu u.c.

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā ceturtdien, 19. maijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Atgādinām, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma uzdevums ir noteikt bērna tiesības, brīvības un to aizsardzību, tāpat arī ietverot to, ka bērnam vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība.

Latvijā

Vasara ir īsts izaicinājums tehnoloģijām, īpaši viedierīcēm, jo gada siltajā sezonā aktīvāk pavadām laiku ārā, kas palielina risku nomest tālruni uz zemes, saskrāpēt to, iemest ūdenī vai pat pārkarsēt. Piemēram, samircis viedtelefons ir viena no biežāk sastopamajām problēmām vasaras periodā, ar ko saskaras iedzīvotāji. Kas jāņem vērā, lai uzturētu savu viedierīci darba kārtībā visā vasaras garumā, stāsta IKT pakalpojumu sniedzēja “Bite Latvija” Tehniskā atbalsta komandas vadītājs Raivis Ezergailis.

Svarīgākais