Nākotnē plāno paplašināt Smiltenes pilsētas robežu

© Vladislavs Proškins/f64

Smiltenes novada pašvaldība pašlaik izstrādā novada teritorijas plānojumu un viens no tā izstrādes uzdevumiem ir veikt Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanu, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035.gadam paredzēta pilsētas robežu paplašināšana, iekļaujot pilsētā apdzīvotas vietas - Vidzemes ciemu, Kalnamuižu, Saltupus, Silvu un Grotūzi. Tām vēsturiski bijušas ciešas saites ar Smiltenes pilsētu, un attīstoties apbūvei, tās faktiski ir saplūdušas ar pilsētas teritoriju, veidojoties pilsētvidei līdzīgai blīvai apbūvei.

Pilsētas robežas korekcijai tās ziemeļrietumu pusē, pie valsts reģionālā autoceļa Valmiera-Smiltene, kā potenciālas attīstības teritorijas varētu būt iekļaujamas arī aptuveni 3,85 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Izvērtējot apkārtējo apdzīvoto vietu apvienošanas ar Smiltenes pilsētu priekšrocības un trūkumus, secināts, ka lēmums par labu Smiltenes robežas paplašināšanai ilgtermiņā būtu piemērotākais un veicinātu attīstību, kā arī novada centra stiprināšanu un konkurētspējas uzlabošanu.

Pašvaldība ir pārliecināta, ka pilsētas robežas paplašināšana sekmēs arī investīciju piesaisti, tostarp arī banku kredītu atbalsta pieejamību. Tas būs pamatojums pašvaldībai investīciju ieguldīšanai funkcionāli saistītas infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, publiskās ārtelpas labiekārtojuma uzlabošanai.

Apdzīvoto vietu iekļaušana vienotā pilsētas teritorijā primāri uzlabos ikdienas un saimniecisko jautājumu risināšanu, savukārt vienota adresācija būs atvieglojums orientēties neatliekamās palīdzības dienestiem un ikdienas pakalpojumu sniedzējiem.

Pašvaldība uzsver, ka piepilsētas ciemu iekļaušana Smiltenes pilsētā neveicinātu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) būtisku pieaugumu, jo NĪN tiek aprēķināts ņemot vērā konkrētās teritorijas kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi un tirgus vērtību, neatkarīgi no apdzīvotās vietas statusa. Konkrētā funkcionālā zonējumā noteiktais īpašuma lietošanas mērķis būs vienāds pilsētā un ciemā, tādejādi neietekmējot NĪN apmēru.

Vienīgais izņēmums ir lauksaimniecības teritorijas ciemos, kurām kadastrālā vērtība samazinātos pie ciema pievienošanas pilsētas teritorijai, taču uz Smiltenes apkārtnes esošajiem ciemiem šis gadījums neattiecas, jo tajos nav iezīmētas lauksaimniecības teritorijas ciemos.

Savukārt otrā NĪN aprēķina sastāvdaļa - kadastrālā vērtība, tiek aprēķināta izmantojot kadastrālo vērtību 2022.gada bāzes un kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par kadastra objektu. Smiltenes pilsēta ir iedalīta divās vērtību zonās un tajās noteiktā 2022.gada bāzes vērtība individuālās apbūves zemei ir no 3,50 eiro kvadrātmetrā (eiro/m2) līdz 4 eiro/m2, savukārt apkārtējos ciemos bāzes vērtība svārstās no 2 eiro/m2 līdz 2,8 eiro/m2.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem līdz 2025.gadam kadastrālās bāzes vērtības Smiltenes pilsētā un apkārtējos ciemos paliktu 2022.gada līmenī.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu kadastrālās vērtības pieauguma tendences, tiek pieņemts, ka Smiltenes pilsētā un tās apkārtnē kadastrālā vērtība varētu pieaugt arī turpmāk, tādejādi sekmējot NĪN pieaugumu, taču to drīzāk noteiks pilsētas gaidāmā attīstība un pieprasījums nekustamo īpašumu tirgū, nevis ciemu formālais statuss, skaidro pašvaldībā.

Viens no trūkumiem ciemu pievienošanā pilsētai ir potenciālie ierobežojumiem lauksaimniekiem Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalsta saņemšanā. Daži no LAD un Eiropas Savienības (ES) fondu projektiem var tikt realizēti tikai lauku teritorijās, jeb visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. Šī iemesla dēļ tiek rosināta daļēja Vidzemes ciema pievienošana Smiltenes pilsētai, ārpus tās robežām atstājot atsevišķus lauksaimniecībai nozīmīgus zemes gabalus.

Savukārt LAD platību maksājumus izmaiņas neietekmēšot, respektīvi, lauksaimnieki, kuri saņēma LAD platību maksājumus, atrodoties Smiltenes apkārtnē esošajos ciemos, varēs turpināt tos saņemt arī pēc ciemu teritoriju pievienošanas Smiltenes pilsētai.

Precīzs Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšlikums tiks sagatavots Smiltenes novada teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus pašvaldībai par šo un citiem teritorijas plānojuma jautājumiem līdz 2.augustam.

Svarīgākais