DVI pērn saņēmusi 800 sūdzības par Datu regulas noteikumu pārkāpumiem

© f64.lv, Dāvis Ūlands

Pagājušajā gadā Datu valsts inspekcija (DVI) izskatījusi ap 800 sūdzību, ko iesniedza privātpersonas, norādot uz Datu regulas noteikumu pārkāpumiem, aģentūru LETA informēja DVI.

Daži no DVI biežāk fiksētajiem pārkāpumiem, kopš stājusies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, ir videonovērošana darba vietā, personu apliecinošu dokumentu glabāšana darba datorā, personas datu apstrāde bez piekrišanas un citas personas datu nodošana.

Izskatot iesniegtās sūdzības, bieži secināts, ka uzņēmēji nesaprot, ka veic personas datu apstrādi, un uzskata, ka regulas prasības uz viņiem neattiecas, vai arī nezina, kā ieviest tās praksē.

Lai arī lielākoties DVI par pārkāpumiem cenšas piemērot tādus sodus kā brīdinājums, rājiens vai apstrādes ierobežojumi, aicinot pildīt regulā noteiktos pienākumus, deviņi uzņēmēji 2023.gadā saņēma naudas sodus robežās no 300 līdz 20 000 eiro.

Lai šādi gadījumi neatkārtotos un sabiedrība kopumā labāk izprastu personas datu aizsardzības noteikumus, DVI šā gada 1.jūlijā atklās bezmaksas e-mācību kursu "Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem", kas būs būs pieejamas DVI mājaslapā "www.dvi.gov.lv".

Kurss veidots tā, lai vienkāršā valodā izklāstītu datu regulas nosacījumus un veidotu izpratni par regulas ieviešanu, galvenajām prasībām datu aizsardzības jomā un noteikumiem mazos un vidēja līmeņa uzņēmumos saistībā ar datu vākšanu, monitoringu, glabāšanu un dzēšanu.

Kurss veidots, īpaši domājot par maziem un vidējiem uzņēmējiem, taču to izmantot varēs jebkurš interesents brīvpiekļuves režīmā vai reģistrējoties. Reģistrējoties dalībniekiem kursa beigās būs arī iespēja augšupielādēt sertifikātu par tā veiksmīgu apguvi.

Kursa saturu veido astoņi secīgi moduļi un katrā no tiem teorija ir papildināta ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, kā arī pašnovērtējuma testiem un vizuāliem materiāliem, kas var noderēt arī pēc kursa apguves.

Apmācības būs pieejamas latviešu un angļu valodā un līdz ar to izmantojams vēl citās Eiropas Savienības valstīs, kur šāda veida bezmaksas rīki nav izstrādāti un nav pieejami.

Par kursa tehnisko izstrādi un interaktīvitāti atbild SIA "Datorzinību centrs", savukārt kursa saturu veidojis eksperts, biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs.