Pērn saņemti 510 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar ES sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju apiešanu

© Depositphotos

Pērn saņemti 510 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, kas, iespējams, saistīti ar Eiropas Savienības (ES) sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju apiešanu, liecina informācija Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) gada pārskatā.

2022.gadā šādu ziņojumu bija 281.

Pērn FID saņēma 6108 aizdomīgu darījumu ziņojumus - par 4% mazāk nekā 2022.gadā - un 90 278 sliekšņa deklarācijas, kas ir par 1% mazāk nekā 2022.gadā. Pērn visvairāk tika ziņots par nodokļu noziegumiem

2023.gadā bija novērojama būtiska aizdomīgu darījumu ziņojumu no likvidējamām kredītiestādēm skaita samazināšanās - par 86% mazāk nekā 2022.gadā. Vienlaikus no citiem likuma subjektiem saņemto ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits ir pieaudzis, it īpaši saistībā ar iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas saistīta ar Latvijā īstenotajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, piemēram, nodokļu noziegumiem, korupciju un it īpaši neliela apmēra krāpšanām.

Kopumā FID īstenojis sadarbību ar ārvalstu dienestiem no 74 dažādām valstīm un ik mēnesi FID Mācību vietni apmeklējuši gandrīz 2000 apmeklētāju.

Ministru kabinets 4.jūnijā pieņēma zināšanai Informatīvo ziņojumu "Finanšu izlūkošanas dienesta 2023.gada pārskats". Jaunākajā FID gada pārskatā atspoguļoti svarīgākie rezultāti finanšu izlūkošanā, sankciju jomā, sadarbībā ar partneriestādēm Latvijā un ārvalstīs, stratēģiskās analīzes jomā, kā arī inovāciju un digitālās transformācijas jomā.

Tāpat 2023.gadā pieņemti vairāki būtiski FID darbību ietekmējoši lēmumi. Viens no tiem - lēmums Latvijai pirmajai pieteikties uz "MONEYVAL" sestās kārtas novērtējumu. Otrs - uzticēt FID arī sankciju jautājumus, tai kļūstot par galveno iestādi šo jautājumu izpildē.

Pagājušajā gadā FID vadībā arī tapis viens no svarīgākajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPF) novēršanas jomas dokumentiem - Nacionālais risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022.gadam. Dokuments detalizēti analizē nacionāla līmeņa draudus un ievainojamību, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, kā arī sniedz sektoru risku novērtējumu un risku mazinošus pasākumus.

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norāda, ka iekšējās drošības stiprināšanā FID ieņem būtisku lomu. 2023.gadā notikusī pārorientācija no darba ar likvidējamām kredītiestādēm uz darbu ar aktuālajiem riskiem ir arī iekšējas drošības jautājums. Kā liecina FID sniegtie dati, būtiskākus naudas atmazgāšanas draudus šobrīd rada iekšzemē izdarītie noziedzīgie nodarījumi, tai skaitā ēnu ekonomika un ar to saistītie noziedzīgie nodarījumi, proti, noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp kontrabanda un citi noziedzīgi nodarījumi.

Svarīgākais