Valsts kontrole izsludinājusi konkursu uz padomes locekļa amata vietu

© Dmitrijs Suļžics/MN

Valsts kontrole izsludinājusi konkursu uz padomes locekļa amata vietu, kura kompetencē būs ekonomikas, satiksmes, enerģētikas un klimata pārmaiņu nozares jautājumi, informē Valsts kontroles pārstāvji.

Pretendentiem līdz 30.jūnijam jāiesniedz konkursam nepieciešamie dokumenti.

Atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajam pretendents var būt Latvijas pilsonis, kurš brīvi pārvalda valsts valodu, ir ieguvis augstāko izglītību un kura profesionālā kvalifikācija, kā arī pēdējo piecu gadu darba pieredze ļauj veikt Valsts kontroles uzdevumus. Tāpat pretendentam jābūt nevainojamai reputācijai.

Valsts kontroles pārstāvji norāda, ka padomes locekļa amats kļūs vakants šī gada septembrī, kad beigsies otrais pilnvaru termiņš vienam no pašreizējiem padomes locekļiem. Valsts kontroles padomes loceklis veic arī revīzijas departamenta direktora pienākumus.

Atlases komisijas sastāvā būs valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kā arī divi neatkarīgi novērotāji - viens no sabiedriskās politikas centra "Providus" un otrs no Valsts kontroles Sabiedriskās padomes.

Pirmajā kārtā komisija vērtēs pretendentu atbilstību prasībām, kā arī viņu redzējumu par būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijā tautsaimniecības, enerģētikas un satiksmes nozarēs un Valsts kontroles iespējām ar revīziju darbu sniegt ieguldījumu šo izaicinājumu pārvarēšanā.

Otrajā kārtā izvirzītie pretendenti prezentēs savu redzējumu, skaidros savu motivāciju strādāt amatā un atbildēs uz komisijas jautājumiem.

Ja būs nepieciešams, saskaņā ar komisijas lēmumu notiks atlases trešā kārta, kurā papildus vērtēs pretendenta vadības kompetences un reputāciju.

Atbilstoši atlases rezultātiem konkursa komisija izvirzīs pretendentu Valsts kontroles padomes locekļa amatam, savukārt valsts kontrolieris lems par pretendenta ieteikšanu apstiprināšanai Saeimā.

Svarīgākais