PTAC pieķer nelicencētu tūrisma pakalpojumu piedāvātāju; tīmekļvietne tikusi slēgta

© unsplash.com

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) liedzis piekļuvi tūrisma pakalpojumu piedāvātāja "Domuspeks" tīmekļvietnei, kā arī tās īpašnieka Jāņa Zariņa lapai platformā "Facebook", liecina PTAC lēmums.

PTAC konstatējis, ka Zariņš piedāvā kompleksos tūrisma pakalpojumus bez nodrošinājuma, kas aizsargā patērētājus no saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, kā arī piedāvā kompleksos tūrisma pakalpojumus bez speciālās atļaujas jeb licences tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai un reģistrēšanās PTAC tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē.

Līdz lēmuma sagatavošanas brīdim Zariņš saziņu ar PTAC nav nodrošinājis un konkrētajā administratīvajā lietā ar uzraudzības iestādi nesadarbojās, norāda PTAC.

Tādējādi PTAC nolēmis līdz 2026.gada 21.maijam ierobežot piekļuvi "domuspeks.com" un Zariņa pārvaldītajai lapai platfomā "Facebook".

PTAC lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmums publiskots 22.maijā.

Svarīgākais