Plāno palielināt OCTA zaudējumu atlīdzību limitu līdz 6,45 miljoniem eiro

© unsplash.com

Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās valdībā atbalstītos grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) likumā, kas paredz, ka zaudējumu atlīdzību limiti pieaugs līdz 6,45 miljoniem eiro par katru negadījumu neatkarīgi no cietušo skaita vai 1,3 miljoniem eiro par katru cietušo personu.

Finanšu ministrijā (FM) norāda, ka 2023.gada decembrī stājās spēkā Eiropas Komisijas (EK) direktīva, kas paredz palielināt zaudējumu atlīdzību limitus visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Tāpat palielināsies arī zaudējumu atlīdzību limiti par kaitējumu īpašumam, kas būs 1,3 miljoni eiro par katru negadījumu, neatkarīgi no cietušo personu skaita.

FM akcentē, ka ar EK direktīvu tika noteiktas četras jomas, attiecībā uz kurām būtu lietderīgi veikt mērķtiecīgus grozījumus, proti, kompensācija negadījumos cietušajām personām attiecīgā apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā, minimālās obligātā apdrošināšanas seguma summas, dalībvalstu veiktas transportlīdzekļu apdrošināšanas pārbaudes un ziņojumu par apdrošinājuma ņēmēju prasījumu vēstures izmantošana no jaunas apdrošināšanas sabiedrības puses.

Likumprojekta anotācijā minēts, ka, lai visā ES nodrošinātu cietušo personu vienlīdzīgu minimālo aizsardzību, minētās minimālās summas būtu jāsaskaņo un būtu jāievieš vienota pārskatīšanas klauzula, kā kritēriju izmantojot "Eurostat" publicēto saskaņoto patēriņa cenu indeksu, kā arī procesuāli noteikumi, kas reglamentē šādu pārskatīšanu un nosaka vienotu grafiku.

Vienlaikus noteikts, ka izziņa par apdrošināšanas vēsturi ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) izsniegta izziņa par apdrošināšanas atlīdzības prasījumiem saistībā ar transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja obligāto civiltiesisko atbildību par trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem attiecībā uz vienu vai vairākiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecās apdrošināšanas līgums pēdējo piecu gadu laikā, vai par to, ka šādi apdrošināšanas atlīdzības prasījumi nav bijuši.

Papildus minētajām četrām jomām tika noskaidrotas arī citas jomas, attiecībā uz kurām būtu lietderīgi pieņemt mērķtiecīgus grozījumus, tostarp, nosūtītie transportlīdzekļi, negadījumi, kuros ir iesaistītas transportlīdzekļa vilktas piekabes, neatkarīgi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas cenu salīdzināšanas rīki un informācijas centri un informācija cietušajām personām.

Noteikts, ka gadījumā, ja zaudējumi nodarīti ar transportlīdzekļu sastāvu - vilcēju vai citu velkošo transportlīdzekli savienojumā ar piekabi vai ar citu cietajā sakabē vilktu transportlīdzekli, - un nav iespējams identificēt vilcēju vai citu velkošo transportlīdzekli, bet ir iespējams identificēt piekabi, apdrošināšanas atlīdzību trešajai personai izmaksās apdrošinātājs, kas apdrošinājis piekabes īpašnieka civiltiesisko atbildību.

Vienlaikus FM izstrādātais likumprojekts paredz vairākus ar direktīvas pārņemšanu tieši nesaistītus grozījumus OCTA likumā.

Tostarp noteikts, ka apdrošināšanas līgums stājas spēkā līgumā noteiktajā laikā, bet ne agrāk par tā noslēgšanas brīdi un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc tā noslēgšanas.

Svarīgākais