Papildus piesaistīs gandrīz 11 miljonus Salacgrīvas tilta pārbūvei

© Ģirts Ozoliņš / F64

Plānots nodrošināt 10,8 miljonus eiro valsts budžeta līdzfinansējumu Salacgrīvas tilta pārbūvei, liecina Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais un saskaņošanai virzītais informatīvais ziņojums.

SM atgādina, ka Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) Militārās mobilitātes trešajā uzsaukumā apstiprinājusi finansējumu 7,5 miljonu eiro apmērā Limbažu novada pašvaldībai tilta pār Salacu rekonstrukcijai Salacgrīvā.

Tādējādi atbilstoši informatīvajam ziņojumam, kas valdībā tika skatīts pērn septembrī, finansējuma apstiprināšanas gadījumā no valsts budžeta ir paredzēts līdzfinansējums 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmaksai.

Attiecīgi valsts budžeta līdzfinansējums 2024. gadā būs 3,5 miljoni eiro, bet 2025. gadā - 7,3 miljoni eiro. Savukārt projekta kopējais budžets, ieskaitot CINEA finansējumu, būs 18,3 miljoni eiro ar PVN.

Informatīvais ziņojums paredz SM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Vienlaikus ziņojumā norādīts, ka pērn decembrī VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) izsludināja iepirkumu par tilta pār Salacu pārbūvi Salacgrīvā, papildinot, ka patlaban notiek pretendentu piedāvājumu vērtēšanas process.

Ministrijā atzīmē, ka pie optimistiska scenārija vērtēšanas process varētu tikt pabeigts un līguma slēgšana uzsākta šā gada aprīlī.

Saskaņā ar projekta pieteikumu projekta uzsākšanas datums ir šā gada 1. jūlijs, bet, analizējot projektā paredzētos būvdarbus un to, ka būvdarbi jāveic Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā uz ceturtās nozīmīgākās lašupes Baltijas jūras reģionā, secināts, ka projekta savlaicīgai realizēšanai būtu nepieciešams uzsākt īstenošanu 2024. gada būvniecības sezonā iespējami ātri.

Ziņojumā norādīts, ka ir nepieciešams vienoties ar CINEA par projekta uzsākšanas datumu, nosakot šā gada 1. aprīli jeb datumu pirms piešķīruma līguma noslēgšanas, tādējādi nodrošinot, ka visas ar būvniecību saistītās izmaksas, tostarp avansa maksājums būvdarbu veicējam, tiek attiecināts uz projekta izdevumiem.

Tāpat Limbažu novada pašvaldība, LVC un SM ir panākušas vienotu izpratni par nepieciešamību mainīt projekta finansējuma saņēmēju no pašvaldības uz LVC. Tādējādi, lai nodrošinātu projekta realizāciju, tostarp finansējuma saņēmēja maiņu, SM un LVC slēgs trīspusēju līgumu ar pašvaldību par projekta īstenošanu un pēcuzraudzību būvdarbu garantijas perioda laikā.

Latvijā

Valsts policijas koledža (VPK) ir uzsākusi reflektantu uzrunāšanas kampaņu “Policija meklē Tevi!”, kuras laikā informēs par izglītības iespējām un priekšrocībām, kādas Valsts policijas koledža nodrošina saviem izglītojamajiem.