Otrdiena, 28.maijs

redeem Vilhelms, Vilis

arrow_right_alt Latvijā

"Sadales tīkls" vēršas pie sabiedrības ar svarīgu atgādinājumu

© pexels.com

Marta otrajā nedēļā kāds vīrietis Latvijā saņēmis nāvējošu elektriskās strāvas triecienu. Negadījuma laikā cietušais veicis darbus ar augstspiediena ūdens mazgātāju. Šādās situācijās nāvējošu elektrotraumu var radīt gan bojājumi pašā elektroiekārtā, gan arī problēmas īpašuma iekšējā elektrotīklā.

Tādēļ AS "Sadales tīkls" atgādina, ka ir ļoti būtiski sekot līdzi gan ikdienā izmantojamo elektroierīču darba kārtībai, gan arī regulāri - vismaz reizi desmit gados - veikt mājokļa iekšējā elektrotīkla pārbaudi, piesaistot sertificētu speciālistu.

Īpaša uzmanība elektrodrošībai jāpievērš, lietojot ierīces, kas darbojoties rada ūdens cirkulāciju vai ūdens spiedienu - piemēram, ūdenssūknis, ūdens augstspiediena tīrītāji vai elektriskie ūdens maisītāji, boileri u. tml., jo ūdens klātbūtne ievērojami palielina smagu vai letālu elektrotraumu gūšanas risku.

"Katra zaudēta dzīvība ir traģēdija tuviniekiem, tāpēc atkal un atkal aicinām cilvēkus pārdomāt, vai viņu mājoklis ir elektrodrošs - lai līdzīga nelaime nepiemeklētu pašus vai ģimenes locekļus. Ir divi svarīgākie priekšnoteikumi - pirmkārt, mājās neturēt un nelietot bojātas elektroierīces, otrkārt, neaizmirst arī par "vadiem un kabeļiem sienās" - īpašuma elektroinstalāciju. Jāatgādina, ka ikviena nekustamā īpašuma saimnieka pienākums ir vismaz reizi desmit gados veikt iekšējā elektrotīkla pārbaudi - lūgt elektriķim veikt elektroinstalācijas kopējā tehniskā stāvokļa izvērtējumu, tajā skaitā vadu un kabeļu izolācijas pretestības mērījumus, kontaktsavienojumu vietu pārbaudi ar termokameru, kā arī citus elektriskos mērījumus. Fiksējot nepilnības, tās ir svarīgi novērst iespējami drīz," komentē "Sadales tīkla" Mācību centra elektrodrošības eksperts Artūrs Šmats.

Marta otrajā nedēļā Latvijā reģistrēta arī elektrotrauma, ko guvis bērns, mājās uzkāpjot uz, visticamāk, bojāta elektrības vada. Elektrotraumām bagāts bijis arī februāris - šajā mēnesī reģistrētas piecas elektrotraumas, tajā skaitā cietis arī gadu vecs bērns. Strāvas trieciens saņemts, iebāžot sīku priekšmetu rozetē.

"Sadales tīkls" atgādina, ka ikviena elektroierīce ir jālieto atbilstoši lietošanas instrukcijai. Lielāku sadzīves elektrotehniku, piemēram, ūdenssūkni vai boileru, svarīgi arī droši un pareizi uzstādīt. Savukārt, ja mājoklī uzturas mazi bērni, svarīgi ir nosegt rozetes (tam var izmantot speciālus rozešu aizliktņus vai vākus), bērniem pieejamā vietā neturēt vadus vai spriegumam pieslēgtu elektrotehniku.

Par rīcību elektrotraumas gadījumā

Ja gūta elektrotrauma telpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai atvienojot bojāto elektroierīci no kontaktligzdas. Neatslēdzot strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu var gūt arī pats glābējs. Kad elektrības padeve atslēgta, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot 113. Jāatceras, ka cilvēks pats ne vienmēr spēj novērtēt gūtās elektrotraumas nopietnību, tāpēc, ja ir saņemts elektriskās strāvas trieciens, vislabāk ir konsultēties ar mediķiem. Ja cietušais ir bez samaņas, pirms mediķu ierašanās iespēju robežās jāsniedz pirmā palīdzība.

Ja elektrotrauma gūta ārpus telpām izvietotajā elektroapgādes infrastruktūrā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties cietušajam un pieļaut citu personu tuvošanos notikuma vietai. Vienīgais veids, kā palīdzēt, ir zvanīt glābējiem pa tālruni 112 - operatīvie dienesti darīs visu iespējamo, lai notikuma vietā pēc iespējas ātrāk atslēgtu spriegumu un sniegtu palīdzību cietušajam.