Pirmdiena, 15.aprīlis

redeem Aelita, Gastons

arrow_right_alt Latvijā

Ņem vērā! "Sadales tīkls" drošības nolūkos var uz laiku atslēgt elektroapgādi plūdu zonās

© "Sadales tīkls"

Iestājoties atkusnim, upēs paaugstinās ūdenslīmenis – applūst palienes un zemākas vietas, iespējama arī plašāku teritoriju applūšana. Plūdu zonās var applūst arī elektroapgādes infrastruktūra, tāpēc AS "Sadales tīkls" seko līdzi situācijai un drošības nolūkos var uz laiku atslēgt elektroapgādi bīstamajās teritorijās. Plūdi var skart arī dzīvojamās ēkas, tāpēc "Sadales tīkls" atgādina par individuāliem drošības pasākumiem – svarīgi pēc iespējas parūpēties, lai mitrumā nenonāk personīgās elektroierīces un elektroinstalācija.

Lielākie plūdu draudi saskaņā ar Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju ir Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Zeļķiem. Tur ir izsludināts sarkanais plūdu brīdinājums un iespējama plaša teritoriju applūšana.

"Sadales tīkls" atgādina - ja aculiecinieki pamana applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskalotus balstus vai to konstrukcijas, kabeļus - nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties šai teritorijai, bet par bīstamo situāciju uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112, vai "Sadales tīklam" uz diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Mazāk bīstamās situācijās bojājumus elektrotīklā var pieteikt "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv - sadaļā "Pieteikt bojājumu".

Uzņēmums aicina iedzīvotājus neaizmirst par personisko drošību:

· parūpēties, lai mājas pagalmā, pagrabā vai citās vietās, kas var applūst, neatrastos spriegumam pieslēgtas elektroierīces, vadi;

· ja iespējams, telpās, kuras pakļautas applūšanas riskam, laikus pārtraukt elektrības padevi, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai drošinātājus.

"Sadales tīkla" speciālisti seko līdzi ūdenslīmenim un situācijai elektrotīklā. Konstatējot bīstamību, applūdušās teritorijās iedzīvotāju drošības labad uz laiku var tikt pārtraukta elektroapgāde - līdz brīdim, kad iekārtas atkal būs drošas ekspluatācijai.