Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā

VISC rosina grozīt noteikumus un pārskatīt prasības nometņu norisei

© Vladislavs Proškins/MN

Valsts izglītības satura centrs (VISC) rosina grozīt Ministru kabineta noteikumus, kas regulē nometņu norisi un darbību, kā arī pārskatīt nometņu vadītāju apliecības iegūšanas kārtību un izglītības prasības to vadītājiem.

Portāls "Delfi" un Latvijas Radio vēstīja, ka vairākas jaunas sievietes nākušas klajā ar apsūdzībām, ka laikā no 2013. līdz 2019.gadam viņas seksuāli izmantojuši nometņu rīkotāji no jauniešu organizācijas "K.I.D".

VISC galvenā atbildība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam saistīta ar nometņu vadītāju mācību organizēšanu un nometņu reģistra uzturēšanu. Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem nometnēs, VISC aicinās iesaistītās institūcijas - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), Valsts policiju (VP) un pašvaldības izstrādāt esošā tiesiskā regulējuma izmaiņas un kontroles mehānismus.

Centrs uzskata, ka jāizvērtē iespējas un personu atbildība dažādos gadījumos, lai būtu iespēja nekavējoties rīkoties situācijās, kad pastāv aizdomas par nometnes vadītāja vai cita nometnes darbinieka nepieļaujamu rīcību. Reizē jānosaka prasības ikvienam nometnes darbiniekam, kurš tiek piesaistīts darbam ar bērniem un jauniešiem, kā arī jānosaka stingrākas prasības arī dienas un diennakts nometņu organizēšanai.

VISC norāda, ka nosoda jebkādu prettiesisku rīcību, bet jo īpaši tādu, kas vērsta pret bērniem un jauniešiem uzraudzības un izglītošanas procesā, un par kuru veselību un labbūtību ir atbildīgi pieaugušie, sabiedrība un valsts. Visām iesaistītajām pusēm ir jāreaģē un nepieciešama aktīva rīcība, lai novērstu šādu notikumu iespējamību nākotnē, uzsver centrs.

VISC atgādina, ka ikvienā situācijā, kad ir aizdomas par personu pretlikumīgām darbībām, kas pārkāpj bērnu tiesības, nekavējoties jāvēršas VBTAI un VP. VISC aicina vecākus saviem bērniem un jauniešiem nekādā gadījumā neizvēlēties nometnes, kuras nav oficiāli reģistrētas, nav saņēmušas nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par nometnes organizēšanas saskaņojumu. Ar nometni vienmēr jābūt noslēgtam līgumam, nometnes dalībnieki un viņu vecāki ir jāiepazīstina ar nometnes darba kārtību, aktivitātēm un noteikumiem.

Tāpat nometnes organizatoriem ir jānodrošina dalībniekiem pieejama informācija par to, kur bērns vai jaunietis var ziņot par pārkāpumiem, kas vērsti pret viņu, kā arī par aicinājumiem uz nepiedienīgu un nevēlamu rīcību, norāda centrs, paužot, ka vecākiem, pirms bērns dodas uz nometni, ar bērnu vai jaunieti ir jāizrunā rīcība situācijās, kad tiek pārkāptas viņa tiesības.

VISC norāda, ka bērnu un jauniešu nometnēm ir jābūt vietai, kur bērni un jaunieši jūtas droši par savu dzīvību un veselību gan emocionāli, gan fiziski, un bērnu vecāki var paļauties, ka bērns ir drošībā un nometnes apmeklējums neradīs traumatiskas sekas uz bērna atlikušo dzīvi.

Vienlaikus VISC izsaka pateicību visiem tiem nometņu organizatoriem un vadītājiem, kuri godprātīgi un atbildīgi pilda savus darba pienākumus ikdienā un turpinās pēc labākās sirdsapziņas sniegt bērniem un jauniešiem nepieciešamo atbalstu, mācīs jaunas prasmes un iemaņas dažādās nometnēs.