Elitas Veidemenes dzejolis Latvijai dzimšanas dienā

© Ģirts Ozoliņš/MN

Daudz laimes, Latvija, dzimšanas dienā!

x x x

novembra siltais sniegs
arumu krokās
un pamestās ligzdās
kūst

lūst sasalums mūžīgs
upju un acu dzīlēs,
pasaki, kurš mani mīlēs,
ja es būšu ledus

nedus uguns, caur pirkstiem lokās,
nestāsti, tās nav mokas,
tā mūsu uguns
novembra lokos,
viss liekais sadeg
sarkans balts sarkans

Latvija - Dieva plauksta
uz debesīm veras
kā alkaina sirds,
upju likteņlīnijas
zaļajā zemē
un klintīs
zeltā un cilvēkos
mirdz

Elita Veidemane