Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā

LIZDA: Rēzeknes pašvaldība rīkojas neatbilstoši valdības noteikumiem

© f64.lv, Romāns Kokšarovs

Rēzeknes pašvaldības apstiprinātā kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu, secinājusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA).

Kā informē LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, normatīvais akts, ko pašvaldība apstiprināja oktobra sākumā, pasliktina nodarbinātības apstākļus Rēzeknes pašvaldības pedagogiem.

Saskaņā ar MK noteikumiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem darba slodze ir 36 stundas nedēļā, tajā skaitā līdz 65% darba slodze nedēļā mācību stundu vadīšanai, bet citiem pienākumiem ne mazāk kā 35% no kopējās darba slodzes nedēļā. Respektīvi no 36 stundu nedēļas slodzes līdz 23,4 stundām jāatvēl kontaktstundām un 12,6 stundas citiem pienākumiem.

Taču Rēzeknes pašvaldības kārtībā iekļauti nekorekti aprēķini, rēķinot proporciju nevis nedēļas, bet gada ietvarā, tāpēc pedagogiem, atkarībā no mācību priekšmetiem, kurus viņi māca, no 36 darba stundām nedēļā 25-28 tiek noteiktas mācību stundām. MK noteikumi pieļauj, ka mācību stundu proporcija var tikt palielināta, bet tikai izglītības iestādes vadītājam un pedagogam vienojoties, nevis nosakot to pašvaldības iekšējos noteikumos, uzsvēra pedagogu arodbiedrība.

Informācija par šādu pašvaldības normatīvo aktu interpretāciju un piemērošanu arodbiedrības rīcībā nonāca augustā. LIZDA sniedza skaidrojumu pašvaldībai par MK noteikumos noteikto slodžu sadalījumu, uz ko Rēzeknes pašvaldība atbildēja, ka pēc vairākkārtējām konsultācijām ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) tā guvusi apstiprinājumu tam, ka izveidotais projekts pedagogu slodžu sabalansēšanai pašvaldībā ir korekts un atbilst MK noteikumiem Nr.445.

Neskatoties uz to, ka pēc LIZDA lūguma IZM sniedza atkārtotu skaidrojumu pašvaldībai, lai nodrošinātu slodzes sabalansēšanas principa piemērošanu atbilstoši MK noteikumiem, Rēzeknes pašvaldības dome 5.oktobrī apstiprināja pašvaldības kārtību, kas ir pretrunā MK noteikumos noteiktajam.

LIZDA vērsusies IZM, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Valsts darba inspekcijā, lūdzot rast iespēju iesaistīties situācijas risināšanā, lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.445 ievērošanu un nodarbinātības apstākļu nepasliktināšanu attiecībā uz Rēzeknes pašvaldības pedagogiem.