PMLP aicina Krievijas pilsoņus neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi

© pixabay.com

Pilsonības un migrācija lietu pārvalde (PMLP) aicina Krievijas pilsoņus neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi, lai nokārtotu uzturēšanās atļauju uz laiku līdz diviem gadiem, aģentūru LETA informēja pārvaldē.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka Krievijas pilsoņi, kuri nav nokārtojuši latviešu valodas pārbaudi attaisnojošu iemeslu dēļ, var pieteikties uzturēšanās atļaujai uz laiku līdz diviem gadiem.

Imigrācijas likuma grozījumi paredz, ka tie Krievijas pilsoņi, kuri nesekmīgi kārtojuši valsts valodas pārbaudi vai kuru pastāvīgās uzturēšanās atļaujas šī gada 2.septembrī ir zaudējušas spēku, jo viņi latviešu valsts valodas pārbaudi nav kārtojuši, ir tiesīgi pieteikties atļaujai uzturēties Latvijā, apņemoties tās derīguma termiņā apgūt valsts valodu un sekmīgi nokārtot pārbaudījumu.

Atļauju uzturēties Latvijā uz termiņu līdz diviem gadiem persona var pieprasīt, ja iepriekš bija pieteikusies valsts valodas pārbaudei, taču sekmīgi to nenokārtoja un pieteicās atkārtotai valsts valodas pārbaudei, vai līdz šim nav to kārtojusi attaisnojošu iemeslu dēļ.

Par attaisnojošiem iemesliem var tikt uzskatīti būtiski ar veselību saistīti iemesli vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli. Pieteikums atļaujai uzturēties Latvijā pārvaldē jāiesniedz likumīgās uzturēšanās laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.martam.

Tāpat grozījumi paredz, ka jaunai pastāvīgās uzturēšanās atļaujai var pieteikties persona, kas sekmīgi nokārtojusi valsts valodas pārbaudi, taču Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu nav varējusi iegūt prombūtnes termiņa vai nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.

Nepieciešamie dokumenti pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai pārvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

"Aicinām neatlikt dokumentu iesniegšanu uz pēdējo brīdi un iesniegt tos laikus! Saņemot lielu daudzumu dokumentu neilgi pirms iesniegšanas termiņa beigām, pārvalde var saskarties ar grūtībām tos izskatīt savlaicīgi," brīdina pārvaldes priekšniece Maira Roze.

Gan atļaujas uzturēties Latvijā, gan pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieteikumus pārvalde izskatīs četru mēnešu laikā no saņemšanas brīža. Būtiski ņemt vērā, ka valsts nodeva 100 eiro apmērā ir jāveic pirms dokumentu iesniegšanas.

Tie Krievijas pilsoņi, uz kuriem attiecas Imigrācijas likuma grozījumi un kuri pieprasīs pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai atļauju uzturēties Latvijā, saņems tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, kā arī viņiem tiks saglabātas tiesības saņemt līdzšinējos valsts nodrošinātos pakalpojumus, tostarp pensijas un pabalstus, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā.

Krievijas pilsoņiem, kuri zaudēs tiesisko statusu uzturēties Latvijā, jo nav noteiktajos termiņos iesnieguši dokumentus, šādu tiesību nebūs.

Svarīgākais