PTAC influencerei piemēro 15 000 eiro lielu sodu

© f64.lv, Ilze Zvēra

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem tīkla mārketinga uzņēmuma Coral Club produktu izplatītājai Vinetai Meduņeckai ir piespriesta soda nauda 15 000 eiro apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi.

Konkrētā komercprakse īstenota interneta vidē, tai skaitā sociālajos tīklos, reklamējot patērētājiem uztura bagātinātājus. PTAC personas komercpraksei uzmanību pievērsa jau 2016. gadā, kad tika pieņemts lēmums, ar kuru personai tika aizliegts īstenot negodīgu komercpraksi, reklamējot uztura bagātinātājus. Tomēr 2016. gada lēmumā uzlikto tiesisko pienākumu persona nav ievērojusi un turpinājusi negodīgas komercprakses īstenošanu.

Izmeklēšanas laikā PTAC atklāja minētās personas rīcībā vairākus pārkāpumus:

  • netiek ievērotas speciālās normatīvo aktu prasības uztura bagātinātāju reklāmai;
  • tiek sniegtas normatīvajiem aktiem neatbilstošas veselīguma norādes, tai skaitā maldinoši apgalvojumi par uztura bagātinātāju ārstnieciskajām īpašībām;
  • sniedzot informāciju par uztura bagātinātājiem tīmekļa vietnēs, tostarp personas profilos sociālo tīklu platformās, tiek radīts maldinošs priekšstats par uztura bagātinātāju īpašībām, piemēram, apgalvojot, ka šo produktu lietošanas rezultātā tiks attīrīts organisms un tādējādi tas tiks pasargāts no dažādām slimībām, tai skaitā onkoloģiskām. Turklāt daudzus no minētiem produktiem persona iesaka lietot arī bērniem, it īpaši gadījumos, kad bērniem ir biežas, neizskaidrojamas vēdersāpes, alerģijas un izsitumi uz ādas, mazasinība, bronhīti, saaukstēšanās;
  • noklusējot, ka personas īstenotajā komercpraksē sniegtā informācija, kas ir apmaksāta vai citādi materiāli atlīdzināta un sniegta komerciālos nolūkos, ir komerciāla satura informācija;
  • reklāmās iekļaujot bērniem adresētu aicinājumu iegādāties produktus vai arī pierunāt tos iegādāties vecākus vai citus pieaugušos.

Persona pēc PTAC vairākkārtējiem aicinājumiem veikt labprātīgas darbības nav veikusi pasākumus, lai nodrošinātu tās īstenotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus persona administratīvajā procesā ar iestādi nav sadarbojusies.

PTAC secinājis, ka personas nodarītais pārkāpums ir būtisks, it īpaši ņemot vērā personas aktivitātes konkrētās komercprakses īstenošanā, tai skaitā personas kā SIA „Smartlife” īpašnieces un patiesā labuma guvējas statusu (atbilstoši komercreģistrā pēdējam publiski pieejamajam gada pārskatam par 2021. gadu SIA „Smartlife” neto apgrozījums ir 82 997 EUR), kā arī Coral Club Zelta meistara statusu, kas paredz nozīmīgu materiālo atlīdzību par darbību konkrētā tīkla mārketinga sistēmā. Vērtējot personas nodarīto pārkāpumu, PTAC ir ņēmis vērā pārkāpuma apjomu, raksturu, ilgumu, ietekmi uz patērētāju (īpaši uz sabiedrības mazaizsargātajām grupām - bērniem un viņu vecākiem, onkoloģiski slimiem cilvēkiem) tiesiskajām interesēm, personas lomu pārkāpumā un lēmumā analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus.

Personas īstenotā negodīgā komercprakse ir ietekmējusi un ietekmē plašu patērētāju loku. To apliecina regulāri sniegtā informācija personas profilos sociālo tīklu platformās, kur tiek popularizēta personas dalība dažādās Coral Club tīkla mārketinga aktivitātēs, tai skaitā reklamējot Coral Club produktus, sniedzot konsultācijas un lasot lekcijas par cilvēka veselības atjaunošanu. Turklāt personas darbībai ir pievērsta uzmanība arī TV3 televīzijas kanālā dokumentāli pētnieciskajā seriālā „Karmas latvieši”, kurā pētnieciskais žurnālistikas centrs „Re:Baltica” pēta tīkla mārketinga uzņēmuma Coral Club biznesa modeli, kura ietvaros persona un citas Coral Club produktu izplatītājas sociālo tīklu grupās sniedz informāciju par minēto produktu “brīnumainajām” īpašībām izdzīt parazītus, izārstēt slimības, kā arī palīdzēt bērniem ar autismu.