Trešdiena, 17.aprīlis

redeem Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

arrow_right_alt Latvijā

Gandrīz katrs otrais skolēns 5. un 6. klašu grupā ir saskāries ar pāridarījumiem no vienaudžiem

© Pixabay

Gandrīz katrs otrais skolēns 5. un 6. klašu grupā ir saskāries ar pāridarījumiem no vienaudžiem, bet 83% respondentu norāda, ka skolotāji vairumā gadījumu konfliktsituācijas nav pamanījuši vai nav tās identificējuši kā bērniem traucējošas, secināts nodibinājuma "Fonds Plecs" veiktā aptaujā.

64 Latvijas skolās veiktā aptauja rāda, ka mobings tajās ir izplatīta problēma, taču būtiski atšķiras skolēnu, vecāku un skolotāju attieksme pret to, kā arī vērtējums situācijām, kam ir potenciāls pāraugt mobingā.

Viskrasākā atšķirība esot 5. un 6. klašu skolēnu grupā, kur 45% skolēnu atzinuši, ka ikdienā ir sastapušies ar konfliktsituācijām un pāridarījumiem no bērniem vai jauniešiem. Vecāku vidū šādu problēmu ikdienā ir pamanījuši 35% respondentu, bet skolotāju vidū - vien 15%, kas var būt saistīts arī ar to, ka daļa mobinga situāciju notiek brīžos, kad pedagogs nav klāt.

Vecuma grupā no 7. līdz 9. klasei jaunieši ar konfliktsituācijām sastopas retāk, bet arī šajā grupā bērnu, vecāku un skolotāju viedoklis būtiski atšķiroties. Vien 25% vecāku un 12% skolotāju ikdienā pamana šādas situācijas vai vērtē tās kā jauniešiem un mācību procesam traucējošas. Vienlaikus speciālisti norāda, ka, ilgstoši atrodoties vidē ar paaugstinātu trauksmes stāvokli, tiek traucēta bērnu un jauniešu spēja koncentrēties mācībām, rodas uztveres un veselības problēmu riski.

Dati rāda, ka citkārt rindas pie valsts apmaksāta bērnu un jauniešu psihoterapeita mēdz būt pat no sešiem līdz 11 mēnešiem, taču akūtās situācijās, kad bērna mentālā veselība mobinga dēļ ir stipri ietekmēta, savlaicīga rīcība var būt kritiski svarīga.

Skolēnu aptauja tika veikta 2022.gadā no oktobra līdz decembrim, tajā tika aptaujāti 64 Latvijas skolu skolēni, viņu vecāki un skolotāji. Kopumā aptaujā piedalījās 43 000 respondentu, no kuriem 16 687 bija skolēni, 19 773 - vecāki un 6780 - skolotāji.

Ņemot vērā mobinga izplatību Latvijas skolās, ar "Swedbank" dzīvības apdrošināšanas atbalstu nodibinājums "Fonds Plecs" pērnā gada nogalē izstrādāja atbalsta rīku vecākiem mobinga situāciju risināšanai. Tas bez papildu maksas pieejams "Swedbank" dzīvības apdrošināšanas klientiem, un divu mēnešu laikā to izmantojušas astoņas ģimenes.

Pakalpojums ir paredzēts ģimenēm un viņu bērniem mobinga gadījumā, kas paredz individuāla atbalsta sniegšanu, iesaistot psihologu, psihoterapeitu vai citu speciālistu. Pakalpojums ir pieejams gan ģimenēm, kuru bērni saskaras ar mobingu, gan arī ģimenēm, kuru bērns ir pāridarītājs.

Ja ir aizdomas par mobingu, ģimene var reģistrēties tīmekļa vietnē "mobstop.lv", sniedzot detalizētāku informāciju par notikušo. Pēc tam ģimene saņem izvērtējumu par situāciju - vai notikušais ir mobings vai konflikts, kā arī praktiskus ieteikumus. Nepieciešamības gadījumā tiek sniegts personalizēts speciālista atbalsts.