Jaunie darba likuma grozījumi stāsies spēkā no 1.augusta

 
©Lauris Aizpurietis / F64

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija trešdien pirms trešā lasījuma skatot Darba likuma grozījumus, atbalstīja to spēkā stāšanos 1.augustā.

Labklājības ministrijas (LM) Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis rosināja papildināt grozījumus ar priekšlikumu piešķirt desmit darba dienu ilgu atvaļinājumu citai personai, kas nav bērna māte, ja bērna paternitāte nav noteikta vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības. Šādu atvaļinājumu piešķirtu tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Juridiskā biroja pārstāve Daina Ose piekrita LM pozīcijai, norādot, ka ikdienā var gadīties situācijas, kad bērnam ir noteikta paternitāte, taču bērna tēvs ir miris vai arī tēvam kaut kādu iemeslu dēļ nepieciešams pārtraukt aizgādības tiesības. Viņa uzsvēra, ka šāds priekšlikums ļautu bērna mātei norādīt citu personu, kas varētu palīdzēt bērna kopšanas pirmajās dienās.

Tāpat grozījumi paredz -, ja bērns piedzims līdz šī gada 31.jūlijam, tad tēva atvaļinājums izmantojams desmit kalendāra dienu laikā ne vēlāk kā divus mēnešus pēc bērna piedzimšanas, savukārt ja bērns piedzims, piemēram, augustā, tad atvaļinājuma piešķiršanas kārtība notiks pēc jaunā regulējuma. Proti, tēvam tiks piešķirts desmit darba dienu bērnu kopšanas atvaļinājums sešu mēnešu laikā pēc bērna nākšanas pasaulē.

Lai nepieļautu bērnu kopšanas atvaļinājuma sadrumstalotību, paredzēts noteikt, ka tā daļa nevarēs būt īsāka par vienu kalendāra nedēļu.

Kā aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā, ar grozījumiem Darba likumā iecerēts precizēt jautājumus, kas saistīti ar darba koplīgumu, tostarp nosakot pienākumu darba devējam iepazīstināt darbinieku ar koplīgumu vai tā grozījumiem līdz brīdim, kad tas stājas spēkā. Vienlaikus regulējumu plānots papildināt, nosakot, kāda informācija turpmāk būs ietverama darba līgumā.

Tāpat grozījumi paredz noteikt darba devēja pienākumu piešķirt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kuram ir nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu, vai citu tuvu ģimenes locekli, kam nopietna medicīniska iemesla dēļ nepieciešama aprūpe vai atbalsts. Paredzēts, ka atvaļinājumu varēs pieprasīt arī gadījumā, ja būs nepieciešams aprūpēt citu personu, kura dzīvo ar darbinieku vienā mājsaimniecībā.

Darbiniekam pēc darba devēja pieprasījuma būs jāuzrāda informācija, kas ļauj pārliecināties par nopietna medicīniska iemesla esamību, paredz likumprojekts. Plānots, ka atvaļinājumu piešķirs uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darba dienām viena gada laikā, un to varēs izmantot pa daļām.