Noskaidrots, kas būtisks ir vairumam Latvijas jauniešu, meklējot darbu

 
©pexels.com

Vairumam jauniešu ir būtisks elastīgs darba laiks un iespēja to pielāgot privātām vajadzībām, secināts mobilo sakaru operatora SIA "Bite Latvija" un personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" veiktajā darba devēju un darba ņēmēju aptaujā par jauno profesionāļu iekļaušanu darba tirgū.

Aptaujā uz jautājumu par to, kas respondentu ieskatā ir pieci svarīgākie aspekti jauniešiem, meklējot jaunu darbavietu, visbiežāk jeb 59% gadījumu aptaujātie minējuši "elastīgu darba laiku, iespēju darba laiku pielāgot privātām vajadzībām". Savukārt 54% respondentu kā vienu no pieciem svarīgajiem aspektiem atzīmējuši "darba atmosfēru - neformālu, brīvu un draudzīgu komunikāciju ar vadību un kolēģiem". Trešā visbiežāk izceltais aspekts bija "profesionālās pilnveides iespējas", kas ir svarīgi 53% aptaujāto.

Kā rāda aptaujas rezultāti, elastīgs darba laiks un iespēja pielāgot darba laiku privātām vajadzībām kā svarīgs aspekts visbiežāk norādīts respondentiem vecumā līdz 25 gadiem - to atzīmējuši 72% aptaujāto šajā vecuma grupā.

Elastīgu darba laiku, iespēju darba laiku pielāgot privātām vajadzībām, kā arī darba atmosfēru - neformālu, brīvu un draudzīgu komunikāciju ar vadību un kolēģiem kā vienu no pieciem svarīgajiem aspektiem visbiežāk izcēluši arī aptaujātie darba devēji. Abus aspektus atzīmējuši 62% no respondentiem.

Darba devēju un darba ņēmēju aptauju par jauno profesionāļu iekļaušanu darba tirgū "CV-Online Latvia" un "Bite Latvija" īstenoja šā gada augustā, aptaujājot 101 darba devēju un 1052 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus.