Premjerministri nāk klajā ar paziņojumu par nelegālo imigrantu izmantošanu spiediena izdarīšanai

 
©Reuters/Scanpix

Baltijas valstu premjerministri kopīgā paziņojumā pauduši nosodījumu mēģinājumiem izmantot nelegālos imigrantus politiskos nolūkos, lai tādējādi izdarītu spiedienu uz Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstīm.

Paziņojumā uzsvērts, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir gatavas kopīgiem spēkiem sargāt ES vērtības un drošību, tādēļ Aleksandra Lukašenko vadītā režīma īstenotie hibrīduzbrukumi, kas vērsti uz ES ārējās robežas destabilizāciju, ir pamats nopietnam satraukumam.

Tāpat paziņojumā norādīts, ka ES, tās dalībvalstīm un valstīm, no kurām nāk un kuras šķērso migrantu plūsmas, kā arī citām starptautiskām organizācijām, arī turpmāk ir jābūt gatavām operatīvi reaģēt un noteikt vēl precīzākas ES migrantu atgriešanas procedūras kopējo mehānismu ietvaros, jo personas, kurām nav tiesību uzturēties ES, tiks no tās izraidītas.

Baltijas valstu premjerministri akcentēja, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir gatavas kopīgiem spēkiem strādāt pie tā, lai ES ārējā robeža būtu droša un nelegālie imigranti caur tām nenonāktu tālāk citās ES dalībvalstīs. Tādēļ Lietuva ar Igaunijas, Latvijas, citu ES dalībvalstu un partnerorganizāciju, kā arī ES attiecīgo dienestu un iestāžu palīdzību ir gatava garantēt ES ārējas robežas aizsardzību un pilnībā ievērot ES un starptautisko tiesību principus šādu drošības pasākumu realizēšanā.

Ministru prezidenti - Krišjānis Kariņš (JV), Kaja Kallasa un Ingrīda Šimonīte - izteica pateicību Eiropas Komisijai (EK), Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai ("Frontex"), Eiropas Patvēruma atbalsta birojam (EASO), Eiropolam, citām ES dalībvalstīm un partneriem pārējā pasaulē par sniegto politisko un praktisko atbalstu. Vienlaikus Baltijas valstu premjeri norādīja, ka strauja situācijas saasināšanās uz ES ārējās robežas prasa ātru, tiešu un izlēmīgu reakciju uz Baltkrievijas režīma darbībām, kā arī rada nepieciešamību sniegt Lietuvai aktīvāku ES iestāžu diplomātisko, finansiālo un tehnisko atbalstu.

"ES ir ārkārtīgi svarīgi uzsākt aktīvas sarunas arī ar valstīm, no kurām nāk šādas nelegālo imigrantu plūsmas. Mēs esam gatavi aktīvi sadarboties ar ES dienestiem, lai novērstu un nepieļautu jaunu nelegālās migrācijas plūsmu un maršrutu rašanos. Šengenas zonas ārējo robežu drošība ir mūsu kopīgā atbildība," uzsvēra Baltijas valstu premjerministri.

Kopīgā paziņojumā viņi aicināja ES Padomi un citus partnerus nepārtraukt sankcijas pret konkrētām Baltkrievijas režīma amatpersonām un to atbalstošajiem uzņēmējiem, kā arī apsvērt jaunu sankciju noteikšanu tiem Baltkrievijas politiskajiem spēkiem, kas piedalās režīma īstenotajā nelegālo migrantu izmantošanā. Ministru prezidentu ieskatā, ir jāvienojas un nekavējoties jānosaka sankcijas migrantu kontrabandistiem, kas ar savu darbību klaji pārkāpj cilvēktiesību pamatprincipus.

"Mēs aktīvi strādājam ar partnerorganizācijām pie nelegālās migrācijas ierobežošanas, lai nepieļautu tālāku cilvēku kontrabandu, neitralizētu personu kontrabandas tīklus, kā arī atturētu migrantus no nonākšanas Lukašenko režīma varā, kas tos plāno izmantot tikai kā ieroci hibrīdcīņā ar ES," uzsvērts kopīgajā paziņojumā.