Pētījums: Apmierinātība ar darbu ir cieši saistīta ar emocionālo inteliģenci

 
Attēlam ir ilustratīva nozīme ©Ilze Zvēra/F64

Publiskajā telpā aizvien biežāk tiek runāts par emocionālo inteliģenci un tās ietekmi uz mūsu sasniegumiem gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē. Emocionālais intelekts ir spēja pārvaldīt pār savām jūtām, kā arī pamanīt un nolasīt citu jūtas. Tā ir spēja sajust noskaņu, temperamentu, intonāciju un nodomu saziņā ar citiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, vai tie ir seni paziņas vai arī redzat šo cilvēku pirmo reizi dzīvē. Emocionālā inteliģence būtiski ietekmē arī darbinieku apmierinātību ar darbu, skaidro Biznesa augstskolas Turība studente Jeļena Reneslāce, kas savā pētījumā secinājusi - jo lielāka ir darbinieka emocionālā inteliģence, jo lielāka apmierinātība ar darbu. Lai nodrošinātu lojālus, uz ilgtermiņa darba attiecībām orientētus darbiniekus, jāpievērš uzmanība tieši šiem diviem aspektiem, izzinot darbinieku vājās (problemātiskās) puses un palīdzot viņiem tās uzlabot. Savā viedoklī viņa skaidro, kā sekmēt emocionālo inteliģenci.

Emocionālais briedums un cilvēka labklājība

Emocionālā inteliģence ietekmē cilvēku spēju nodibināt ilgtermiņa attiecības gan personīgajā dzīvē, gan biznesā, iegūt ietekmi, vadīt komandu, piesaistīt uzmanību, iegūt draugus un dibināt ģimeni. Nepārprotami labklājību ietekmē arī cilvēka izcelsme, iedzimtība un iegūtā izglītība, taču tas nebūt nav būtiskākais. Lai sasniegtu virsotnes un augstāku labklājības līmeni, papildus iepriekš minētajam, nepieciešams, lai cilvēks ir sasniedzis emocionālo briedumu.

Emocionālās inteliģences līmeņa uzlabošana

Apmierinātība ar darbu ir vērojama gan darbos, gan verbālajā izpausmē. Motivēti un laimīgi darbinieki ir lojālāki uzņēmumam un tā mērķiem. Viņi ir gatavi darīt vairāk, lai sasniegtu savus un uzņēmuma mērķus, lepojas ar saviem darbiem, sasniegumiem un komandu kopumā. Apmierinātību ar darbu, tāpat kā emocionālās inteliģences līmeni, ir iespējams uzlabot.

Apmācības vismaz reizi gadā

Lai veicinātu darbinieku emocionālo inteliģenci un apmierinātību ar darbu, ir nepieciešams sākumpunkts - uzņēmuma vadībai ir jāizstrādā plāns, darbinieku emocionālās inteliģences un apmierinātības ar darbu līmeņa noteikšanai, kā arī plāns tālākām darbībām, ko nepieciešams veikt, lai šos uzlabotu rādītājus. Ikvienā uzņēmumā vismaz reizi gadā būtu jāorganizē emocionālās inteliģences apmācības, kā arī esošo zināšanu nostiprināšana

visiem nodaļu vadītājiem, jo tieši no viņiem ir atkarīgs komandas emocionālais stāvoklis, kas, savukārt, atspoguļojas kopējos rezultātos. Šāda veida apmācībās jāpievērš uzmanība konkrētu, ar darbu saistītu problēmsituāciju risināšanai, meklējot dažādas alternatīvas, tā rosinot darbiniekus apzināti pievērst uzmanību savas rīcības analīzei arī no emocionālā skatu punkta.

Izmantot telpas un iekšējo komunikāciju

Tāpat uzņēmumiem jāizstrādā plāns, kā, izmantojot savas telpas un iekšējo komunikāciju, lai nodotu informāciju par emocionālās inteliģences būtiskumu un nepieciešamību. Piemēram, raksti iekšējā mājaslapā, baneri koplietošanas telpās, piemēram, liftos, grāmatas uzņēmuma bibliotēkā un atpūtas stūrīšos.

Intervijas, lai samazinātu rotāciju

Personāldaļām ieteicams veikt pēdējās darba dienas intervijas, lai noskaidrotu un sistematizētu rotācijas iemeslus, ko vēlāk analizētu, lai saprastu aiziešanas iemeslus un izstrādātu nepieciešamas darbības rotācijas mazināšanai.

Mentori un kopīgas tikšanās

Tāpat vēlams izstrādāt jauno darbinieku socializēšanās plānu organizācijā, precīzi izskaidrojot ikdienas pienākumus un darba rutīnu, nozīmējot mentoru ar augstiem emocionālās inteliģences rādītājiem, kā arī organizējot kopīgas jauno darbinieku tikšanās, lai pārrunātu aktuālās problēmas.

Panākumi atkarīgi no lēmumiem

Neatkarīgi no tā, vai esat vadītājs vai darbinieks, ir būtiski pētīt sevi un savas emocijas, iedziļināties tajās, iemācīties tās kontrolēt un vadīt tā, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Cilvēks ir spiests emocionāli sazināties ar citiem cilvēkiem un veidot attiecības, un biznesa panākumi ir atkarīgi no tā, cik izsvērti un pamatoti tiks pieņemti lēmumi.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!