Saeimas komisija atbalsta vairākas ieceres, kas saistītas ar automašīnu apdrošināšanu

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šodien atbalstīja Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu priekšlikumu grozījumiem likumā, paredzot ļaut vēsturiskajiem spēkratiem slēgt apdrošināšanas standartlīgumu uz 30 dienām. Tāpat šodien atbalstīts priekšlikums, kas paredz apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājumu par 40% samazināt arī tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas ir vecāki, aizbildņi vai audžuģimene, kura audzina nepilngadīgu bērnu invalīdu.

Priekšlikumu grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā iesniedza deputāti Anita Muižniece (JKP) un Krišjānis Feldmans (JKP).

Viņi arī rosināja likumā noteikt, ka noteiktais apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums piemērojams īpašnieka (fiziskās personas) vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja (fiziskās personas) vienam viņa īpašumā vai turējumā esošajam vieglajam transportlīdzeklim, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām.

Deputāti uzsvēra, ka esošā likuma redakcija paredz samazinātu apdrošināšanas prēmijas maksājumu tikai I un II grupas invalīdiem, kā arī III grupas invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās.

Saskaņā ar noteikumiem par sociāli mazaizsargāto personu grupām ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu, ir iekļautas sociāli mazaizsargāto personu grupā.

Konkrētie priekšlikumi izstrādāti, lai atceltu deputātu ieskatā netaisnīgu attieksmi pret ģimenēm, t.sk. ģimenēm, kuras audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu invalīdu, kurš pats neatbild par savu pārvietošanos, bet personai, kura šo pārvietošanos nodrošina (vecākam, aizbildnim vai audžuģimenei), netiek nodrošināta iespēja uz samazinātu apdrošināšanas prēmijas maksājumu. Politiķi uzskata, ka šādu izmaiņu rezultātā tiks sniegs būtisks papildus atbalsts ģimenēm, kurās aug viens vai vairāki bērni invalīdi.

Parlamentārieši skaidroja, ka samazinātas apdrošināšanas prēmijas maksājuma piešķiršana ģimenēm ar bērnu invalīdu novērsīs likumdevēja pieļauto netaisnību attieksmē pret šādām ģimenēm. Auto šādās ģimenēs ir būtiska nepieciešamība, nevis luksusa lieta, tāpēc ģimenes ar bērnu invalīdu un sabiedrība kopumā pozitīvi novērtēs šādu likumdevēja soli.

Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem šiem priekšlikumiem nav, tomēr ir paredzama ietekme uz OCTA Garantiju fondu, secināja politiķi.

Priekšlikuma autori skaidroja, ka, ņemot vērā Labklājības ministrijas sniegto informāciju, uz 2018.gada decembri Latvijā bija 8262 bērni ar invaliditāti, no kuriem 2290 ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, kas pēc būtības varētu tikt pielīdzināma I grupas invaliditātei. Ņemot vērā, ka daļa no šiem bērniem ir Valsts sociālās aprūpes centros vai citās ilgstošas aprūpes un rehabilitācijas centros, var secināt, ka lielākā daļa - aptuveni 8000 bērnu aug ģimenēs.

Pieņemot, ka vidējā OCTA cena Latvijā varētu būt ap 100 eiro gadā, aptuvenā ietekme uz OCTA Garantiju fondu, ņemot vērā likumprojektā paredzēto 40% atlaidi, būtu 280 000 eiro gadā pie nosacījuma, ka ikkatra ģimene, kura audzina bērnu invalīdu, izmantotu paredzēto apdrošināšanas maksājuma samazinājumu. Deputāti gan pauda, ka tomēr jāņem vērā, ka faktiskā ietekme varētu atšķirties, jo apdrošināšanas cenu ietekmē vairāki faktori - bonus-malus klase, termiņš, uz kādu apdrošināšanas polise tiek iegādāta, transportlīdzekļa īpašniekam piemērotie sodi, transportlīdzekļa dati, kā arī apdrošināšanas kompānija, pie kuras transportlīdzeklis tiek apdrošināts.

Atbilstoši apdrošinātāju sniegtajiem datiem, 2018.gadā personu, kurām noteikta invaliditāte, īpašumā esošo transportlīdzekļu skaits 68% gadījumu ir viens transportlīdzeklis, 28% gadījumu - līdz trim transportlīdzekļi, un 4% gadījumu - vairāk nekā trīs transportlīdzekļi. Likumprojekta autori uzskata, ka iesniegtajam likumprojektam ir leģitīms mērķis - sniegt atbalstu ne tikai pilngadīgām personām, kurām piešķirta invaliditāte, bet arī vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm, kuru aprūpē ir nepilngadīgas personas, kurām piešķirta invaliditāte. Tādējādi leģitīmā mērķa dēļ iespējams noteikt ierobežojumu jau esošajiem atvieglojumiem, kas piešķirti pilngadīgām personām ar invaliditāti.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl otrajā un trešajā lasījumā jāizskata un jāapstiprina Saeimā.

JKP politiķi Krišjānis Feldmans un Anita Muižniece priekšlikumu par ieceri ļaut OCTA vēsturiskajiem spēkratiem noformēt uz 30 dienām iesniedza grozījumiem Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, piedāvājot likumu papildināt ar normu, ka transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Rīgas Motormuzeja ekspertu komisijas lēmumu piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, obligāto civiltiesisko apdrošināšanas (OCTA) standartlīgumu var slēgt uz 30 dienām.

Deputāti skaidroja, ka, lai arī pēdējos gados veiktās izmaiņas normatīvajā regulējumā sekmējušas vēsturisko spēkratu spēju iesaistīties ceļu satiksmē, joprojām ir samērā liela vēsturisko spēkratu īpašnieku daļa, kuru senos spēkratus plašāka sabiedrība neredz. No deputātiem izskanēja, ka ievērojama daļa no seno spēkratu īpašniekiem, pārsvarā gados vecākiem cilvēkiem, kuru galvenais pastāvīgo ienākumu avots ir pensija, izvēlas nepiedalīties pasākumos, izbraucienos, izstādēs un citos pasākumos tieši izmaksu dēļ. Daļa no šīm izmaksām ir par OCTA.

Lai sekmētu seno spēkratu piedalīšanos ceļu satiksmē un pasākumos, tādā veidā veicinot sabiedrības interesi par senajiem spēkratiem, deputātu ieskatā nepieciešams iespējami samazināt OCTA izmaksas šādiem spēkratiem. Vienlaikus nebūtu pieļaujama seno spēkratu pilnīga atbrīvošana no OCTA, jo tas varētu radīt ievērojamus riskus situācijās, ja šāds spēkrats būtu iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā patlaban noteikts, ka minimālais standartlīguma termiņš ir trīs mēneši. No tā secināms, ka pašlaik apdrošināšanas sabiedrības nedrīkst piedāvāt OCTA uz īsāku termiņu nekā trīs mēnešiem.

Politiķi uzskata, ka trīs mēnešu minimālais OCTA termiņš attiecībā vēsturiskajiem spēkratiem ir pārāk ilgs, jo parasti šādi spēkrati tiek lietoti tikai retos gadījumos (pasākumos, salidojumos, filmēšanās), nevis pastāvīgi kādu laika periodu.

Arī Vēsturisko spēkratu noteikumos paredzēts, ka vēsturiskā spēkrata statuss piešķirams tikai tādam spēkratam, kas netiek lietots ikdienas ceļu satiksmē. Politiķi uzskata, ka īsāka minimālā OCTA termiņa noteikšana ļaus vēsturisko spēkratu īpašniekiem iegādāties OCTA uz periodu, kad tas faktiski nepieciešams.

Minēto priekšlikumu komisijas deputātu vairākums atbalstīja, gan apņemoties to redakcionāli precizēt uz trešo likumprojekta lasījumu.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!