Pie Likteņdārza un Kokneses pilsdrupām kuģošanas līdzekļiem nosaka ātruma ierobežojumu

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64

Turpmāk kuģošanas līdzekļi pie Likteņdārza un Kokneses pilsdrupām varēs pārvietoties ar ātrumu līdz deviņiem kilometriem stundā, liecina novada domes pieņemtie saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona".

Noteikumi pieņemti, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona Daugavas un Pērses piekrastes zonās. Dokumenta mērķis ir nodrošināt personu drošību pie un uz publiskiem ūdeņiem, saglabāt publisko ūdeņu un to krastmalu vides kvalitāti.

Pašvaldība noteikusi, ka publiskajos ūdeņos un to krastmalās un atpūtas vietās aizliegts piegružot publiskos ūdeņus un to krastmalas ar atkritumiem un naftas produktiem un bojāt inventāru un labiekārtojuma elementus. Nav atļauts arī mazgāties ūdenstilpē, izmantojot ķīmiskos mazgāšanās līdzekļus, izmantot nereģistrētus kuģošanas līdzekļus un airu laivas, atrasties atpūtas vietā ar suņiem un citiem mājdzīvniekiem, peldināt un mazgāt tos. Pašvaldība aizliegusi arī ierīkot un kurināt ugunskurus, izņemot īpaši tam ierīkotās un paredzētās vietās, peldēties bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bez pieaugušo klātbūtnes, atrasties uz ledus paaugstinātas ledus bīstamības periodā un upēs un 100 metru joslā no ūdenslīnijas mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus.

Savukārt kuģošanas līdzekļu kustības ātrums maršrutos Pērses tilts -Kokneses pilsdrupas, Likteņdārza līcis-Skatu terase un Sauleskalns-Circeņi nedrīkst pārsniegt piecus mezglus jeb deviņus kilometrus stundā. Noteiktas arī vairākas vietas, kur peldlīdzekļi var atrasties ne tuvāk kā 50 metru attālumā no krasta līnijas. Šie nosacījumi neattiecas uz glābšanas darbiem paredzētajiem kuģošanas līdzekļiem.

Ar noteikumiem aizliegts nogremdēt ūdenstilpē kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai mehāniskos transportlīdzekļus. Tāpat publiskajos ūdeņos aizliegts uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma laikā, ja tas saskaņots ar pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma drošību.

Jebkāda veida būvniecība publiskajos ūdeņos jāsaskaņo Būvvaldē. Tāpat būvniecība krastmalā vai publiskajos ūdeņos veicama tā, lai tiktu saglabāta pārvietošanās iespēja tauvas joslā. Patvaļīga akmeņu krāvumu veidošana, salu, pussalu uzbēršana vai būvēšana publiskajos ūdeņos ir aizliegta.

Jaunajos noteikumos aprakstīti arī drošības noteikumi, piemēram, braucot ar kuģošanas un peldlīdzekļiem, jāuzturas vismaz 30 metru attālumā no cilvēkiem ūdenī, pastāvīgi jānovēro apkārtējā situācija, citu peldošu līdzekļu kustība, ievērot noteikto maksimālo kustības ātrumu, lai kuģošanas līdzekļa radīto viļņu augstums un jauda neradītu bīstamību pārējiem ūdenstilpes izmantotājiem, neizskalotu upes un ūdenskrātuves krastus, piestātnes un upes biofloru. Personai, pārvietojoties ar peldlīdzekļiem, jābūt ietērptai glābšanas vestē.

Par noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz sešām naudas soda vienībām, juridiskajām personām - līdz 30 naudas soda vienībām.