Valdība klāsta, kā ģimenēm varētu palīdzēt mājokļa iegādē

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Valdība otrdien veica grozījumus mājokļu iegādes valsts atbalsta programmā, pilnveidojot atbalstu ģimenēm ar bērniem un ģimenēm, kurās gaidāms pieaugums.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV) preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja, ka kopumā papildus atbalstam daudzbērnu ģimenēm būs pieejami 3,5 miljoni eiro un tas ļaus 400 daudzbērnu ģimenēm iegādāties jaunus mājokļus.

Ministru kabineta atbalstītie grozījumi noteikumos par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai paredz, ka turpmāk aizņēmējam nav nepieciešams deklarēt vai reģistrēt savu dzīves vietas adresi Latvijā, kā arī nav nepieciešama aizņēmēja apgādībā esošā bērna tiesiskā statusa Latvijā pierādīšana.

Tāpat turpmāk "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") garantijas apmērs ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem palielināts līdz 30% no aizdevuma, tāpat aizņēmējs var noteikt minimālo garantijas apmēru, bet ne mazāku kā 10% no aizdevuma summas.

Pretendēt uz "Altum" garantiju varēs arī persona, kuras apgādībā ir viens vai vairāki bērni un ir iestājusies grūtniecība vai ir iestājusies grūtniecība ar pirmo bērnu, kā arī pretendēt uz garantiju būs tiesīgs bērna tēvs vai gaidāmā bērna tēvs.

Tāpat paredzēta iespēja pretendēt uz garantiju atkārtoti ne ātrāk kā pēc trīs gadiem kopš iepriekš piešķirtās garantijas, ja ir palielinājies apgādībā esošo bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība un iepriekš piešķirtās garantijas saistības ir izbeigušās.

Lai veicinātu mājokļu pieejamību daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), tai skaitā mājokļiem, kuri izpilda prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām, atbalsta programmas "Balsts" ietvaros paredzēts daudzbērnu ģimenēm piešķirt subsīdiju mājokļa iegādei.

Programmā "Balsts" paredzēts atbalsts personām, kuras uzskatāmas par iekšzemes nodokļu maksātājiem (rezidentiem) pēdējos 12 mēnešus un kuru vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī iepriekšējo 12 mēnešu laikā kopsummā bruto nepārsniedz 17 000 eiro un personai nepieder cita dzīvojamā telpa, nepārsniedzot 50% no darījuma summas, šādā apmērā - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam - 8000 eiro, savukārt, ja mājoklis izpilda prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām - 10 000 eiro.

Savukārt personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir četri vai vairāk bērnu, vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni un kurai ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam programmā "Balsts" atbalsts paredzēts 10 000 eiro apmērā, bet, ja mājoklis izpilda prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām - 12 000 eiro.

Tāpat kā attiecībā uz ģimenēm ar vismaz vienu vai gaidāmu pirmo bērnu darījuma summa nedrīkst pārsniegt 250 000 eiro maksimālo slieksni, tāpat arī atbalsta programmas "Balsts" subsīdijas saņemšanai dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības darījuma maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 250 000 eiro. Noteikumi paredz, ka aizdevumu iespējams saņemt ar atbalsta programmas "Balsts" finansējumu bez garantijas. Turklāt jāņem vērā, ka atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju var saņemt tikai vienu reizi.

Atbalsta programmas "Balsts" subsīdija ļaus samazināt mājokļa darījumam nepieciešamo aizdevuma summu, attiecīgi ar ienākumiem atbilstošiem ikmēneša kredīta maksājumiem ģimene varēs atļauties lielāku vai labāku mājokli.

Piemēram, ja daudzbērnu ģimenes ienākumi ir 1400 eiro, kredīta maksājumam iespējams novirzīt līdz 20% no ienākumiem jeb 280 eiro mēnesī, kas atbilst aizdevumam 62 000 eiro apmērā (15% pirmā iemaksa, 20 gadi, likme 2,5%), par kuru mikrorajonā var iegādāties 75 kvadrātmetru dzīvokli. Savukārt, izmantojot atbalsta programmu "Balsts", ar tādiem pašiem ienākumiem trīs bērnu ģimene var iegādāties vidēji par desmit kvadrātmetriem lielāku mājokli 70 000 eiro vērtībā.

Tāpat subsīdija ļauj saīsināt pirmās iemaksas uzkrāšanai nepieciešamo laiku. Ja ģimene uzkrājumiem no 1400 eiro ienākumiem novirza 100 eiro mēnesī jeb 7% no ienākumiem, pirmās iemaksas 3500 eiro sakrāšanai (5% no 70 000 eiro, izmantojot mājokļu galvojumu programmu) nepieciešami 35 mēneši jeb gandrīz trīs gadi. Programma "Balsts" ļaus būtiski ātrāk tikt pie nepieciešamā mājokļa iegādes un tā varēs aizstāt pirmo iemaksu.

Atbalsta programmas "Balsts" finansējums iedzīvotājiem būs pieejams ar kredītiestāžu starpniecību, kas būs noslēgušas ar "Altum" sadarbības līgumus, sadarbības līgumos iekļaujot arī šī finansējuma izsniegšanas nosacījumus daudzbērnu ģimenēm.

Personām ar kurām dzīvo un kuru apgādībā ir no viena līdz trim bērniem, maksimālais garantijas apmērs saglabājas nemainīgs, attiecīgi nosakot, ka garantijas apmērs ir 10% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 000 eiro - personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns vai iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam vai gaidāmā bērna tēvam, arī, ja iestājusies grūtniecība ar pirmo bērnu.

Garantijas apmērs līdz 15%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas, un ne vairāk kā 15 000 eiro būs pieejams personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens bērns un ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam.

Savukārt garantijas apmērs līdz 20%, bet ne mazāk kā 10% no aizdevuma summas, un ne vairāk kā 20 000 eiro būs pieejams personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs bērni vai personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība, vai bērna tēvam.

Garantiju piešķiršanas programma tiek uzlabota ar portfeļgarantiju mehānismu, kas garantiju izsniegšanā paredz piemērot multiplikatoru "pieci".

Portfeļgarantija ir sadarbības veids, kādā kredītiestādes un "Altum" ievieš programmu. Programmas ieviešana portfeļgarantijas veidā nemaina atbalstu, kādu saņem personas, izņemot personas atbalstu var saņemt ātrāk, samazinās administratīvais slogs. Programmas nosacījumus arī portfeļgarantijā regulē noteikumi, bet sadarbības līgumi paredz praktiskus sadarbības nosacījumus starp kredītiestādēm un "Altum".

Portfeļgarantijas instruments ļaus programmu turpmāk ieviest efektīvāk, samazinot nepieciešamā finansējuma apmēru, ātrāk izskatot aizdevumu pieteikumus, un mazinot riskus "Altum". Pašreiz programmas multiplikators ir "četri", bet portfeļgarantija pieļauj multiplikatoru kāpināt vismaz līdz "pieci", kas nozīmē, ka ar to pašu valsts budžeta apmēru riska segumam var nodrošināt finansējuma pieejamību vairāk mājsaimniecībām ar bērniem nekā līdz šim.

Tāpat grozījumi paredz garantijas palielinājumu par 5% papildus, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst "A" ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Minētais garantijas palielinājums par 5% papildus paredzēts visos noteikumos paredzētajos gadījumos, neatkarīgi no bērnu skaita, kā arī gadījumos, kad ir iestājusies grūtniecība un tiek gaidīts pirmais bērns.

Valdība arī atbalstīja darījuma summas maksimālā sliekšņa celšanu līdz 250 000 eiro.

Iecerēts, ka noteikumi stāsies spēkā jau 1.jūlijā.