Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai atvēl papildu 35 miljonus eiro

 
©F64

 Paredzēts 35 miljonu eiro papildu finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai, otrdien lēma valdība.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu, 2020.gada 11.janvārī "Attīstības finanšu institūcija Altum" ("Altum") pārtrauca pieteikumu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Kopumā tika iesniegts 821 projektu pieteikums par provizorisko summu 375 miljoni eiro.

Ekonomikas ministrijas ieskatā šis pasākums ir sekmējis ekonomisko aktivitāti reģionos, kā arī nodrošinājis efektīvu projektu īstenošanu, jo līdz šim pabeigtie projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu. Proti, ja pirms mājas atjaunošanas vidējais siltumenerģijas enerģijas patēriņš bija 165 kilovatstundas uz kvadrātmetru (kWh/m2) gadā, tad pēc atjaunošanas darbiem tas vidēji ir par 67% zemāks jeb 54 kWh/m2 gadā, kas ir būtisks ietaupījums arī iedzīvotāju izmaksām.

Tāpat Ekonomikas ministrijas ieskatā šis pasākums ir būtisks un vajadzīgs atbalsts iedzīvotājiem, jo interese par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu joprojām ir ļoti augsta. Tāpat tas ir ievērojams investīciju avots būvniecības nozarei.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi var kļūt par efektīvu instrumentu ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai, palīdzot uzņēmējiem un Latvijas tautsaimniecībai pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās krīzes sekas, kā arī iedzīvotājiem palīdzēt sakārtot dzīvojamo fondu un mazināt apkures izdevumus, norāda Ekonomikas ministrija.

Ņemot vērā augstāk minēto, un saskaņā ar 2020.gada 2.jūnija Ministru kabineta sēdē apstiprināto informatīvo ziņojumu "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai", Finanšu ministrija ir ierosinājusi piešķirt virssaistības prioritārajās jomās, tostarp, energoefektivitātes uzlabošanai, ievērojot ekonomikas atlabšanas vajadzības un investīciju efektivitāti.

Atbilstoši minētajam informatīvajam ziņojumam paredzēts papildu finansējums specifiskā atbalsta mērķa pasākumu "Vecināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanai 35 miljonu eiro apmērā kā Eiropas Savienības (ES) fondu virssaistības.

Attiecīgi tiks nodrošināta finansējuma pieejamība indikatīvi 35 miljonu eiro visiem tiem projektiem, kuru pieteikumi tika iesniegti "Altum" līdz 2020.gada 11.janvārim.