Pēc 1. jūnija klātienē skolās varēs kārtot pēcpārbaudījumus

 
©Dmitrijs Suļžics/ F64 Photo Agency

No pirmdienas, 1.jūnija, klātienē skolā tiks atļauti papildu mācību pasākumi skolēniem pamatizglītības pakāpē, liecina valdības pieņemtie grozījumi rīkojumā "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".

Valdība šodien nolēma, ka no 1.jūnija būs atļauta klātienes papildu mācību pasākumu, tostarp pēcpārbaudījumu, norise izglītības iestādē izglītojamiem mācību priekšmetos pamatizglītības pakāpē.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, izglītojamam papildu mācību pasākumus nosaka, ja izglītības iestādes pedagoģiskā padome, izvērtējot izglītojamā mācību sasniegumus, mācību sasniegumu attīstības dinamiku, izglītojamā vispārējo attīstību, kavējumu daudzumu, kā arī mācību sasniegumu prognozi nākamajam mācību gadam, atzīst, ka izglītojamais nav pārceļams vispārējās izglītības programmas nākamajā klasē.

Papildu mācību pasākumus īstenot klātienē atļaus, ievērojot, ka nodarbībās vienlaikus nedrīkst piedalīties vairāk par 25 cilvēkiem, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus, ievērojot, ka nodarbības laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas un pasākuma organizators var nodrošināt ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.

Tāpat būs jānodrošina, ka minētie procesi fiziski nepārklājas ar klātienes konsultācijām eksāmenu kārtotājiem, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, valsts pārbaudes darbu un iestājpārbaudījumu norisi.

Vienlaikus valdība rīkojumā noteica, ka par mācību procesa norisi klātienē Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī" lēmumu pieņem izglītības un zinātnes ministrs.

Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā kopš marta vidus līdz 9.jūnijam izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā noteikti vairāki ierobežojumi, tostarp mācības skolās notiek attālināti.