Alūksnē notiks valdības izbraukuma sēde

 
©Oksana Džadana/F64

Šodien Alūksnē notiks valdības izbraukuma sēde.

Valdības sēde notiks plkst.14 Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē un tā būs skatāma tiešraidē Ministru kabineta mājaslapā.

Ministru kabineta darba kārtībā būs jautājumi par investīcijām un atbalstu reģionālajai attīstībai, reģionālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, iekšlietu nozares aktualitātēm, skolu tīkla attīstību un sadarbību ar pašvaldībām, kā arī par plānotajām izmaiņām veselības aprūpē.

Valdības sēdē Alūksnē piedalīties aicināti arī pašvaldības, dažādu valsts iestāžu, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Tāpat šajā dienā Alūksnē notiks Ministru kabineta balvas ceremonija un koncerts. Valdības pārstāvji sešām personībām pasniegs Ministru kabineta balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas attīstībā.

Minētā balva ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums. Ministru kabineta balvas laureāti ceremonijā saņems Ministru kabineta Goda diplomu, Ministru kabineta balvas krūšu nozīmīti un naudas balvu 7115 eiro apmērā.

Ministru kabineta balva, kas ir Latvijas valdības augstākais apbalvojums un nākamais augstākais apbalvojums aiz Triju Zvaigžņu ordeņa, tiks pasniegta valodniekam, folkloristam, pedagogam un sabiedriskajam darbiniekam Austrim Grasim par nozīmīgu ieguldījumu latviešu kopienas veidošanā un latviskās identitātes stiprināšanā, disidentei un Latvijas neatkarības cīnītājai Lidijai Lasmanei par mūža ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, stiprinot nacionālās kultūras un morāles vērtības.

Tāpat balvu saņems arī vieglatlētikas trenere Valentīna Eiduka par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu sporta attīstībā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktors, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, bioloģijas doktors, asociētais profesors Jānis Kloviņš par izcilu zinātnisko darbību un atjaunotnes veicināšanu zinātnē, kā arī invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis par nozīmīgu ieguldījumu, pārstāvot cilvēku ar invaliditāti intereses un veicinot sabiedrības izpratni.

Tāpat Ministru kabineta balva tiks piešķirta arī SIA "Mikrotīkls" par ievērojamu atbalstu, sekmējot izglītības, zinātnes un veselības aprūpes attīstību, kā arī nozīmīgu ieguldījumu, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Ministru kabineta balvas ceremonija notiks plkst.19 Alūksnes Kultūras centra lielajā zālē.