Meklē kandidātus Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka amatam

 
©Dmitrijs Suļžics/F64

Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka amatu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Šajā amatā strādājošajam tiek piedāvāta mēnešalga 2353 eiro pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu. Tāpat tiek solīta motivējoša bonusu sistēma atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem - piemaksa līdz 40% no mēnešalgas.

No pretendentiem tiek gaidīta nevainojama reputācija, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē, datorzinātnē, vadībzinātnē, ekonomikā vai civilajā un militārajā aizsardzībā, izņemot darba aizsardzību.

Tāpat tiek prasīta vismaz trīs gadu pieredze organizācijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā organizācijas vadītāja tiešā pakļautībā ar vismaz desmit padotajiem darbiniekiem, zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, kā arī izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvo procesu un budžeta plānošanu.

Pretendentam jāpārzina angļu valoda vismaz B2 līmenī un krievu valoda vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Tiek sagaidītas arī teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes, kā arī sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās.

Pretendentu atlasi trīs kārtās veiks Valsts kanceleja. Atlases procesa trešajā kārtā tiks novērtētas vadības kompetences - stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadīšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadīšana.

Interesentiem pieteikums un prasītie dokumenti konkursā jāiesniedz līdz 4.novembrim. Tostarp ir jāsagatavo pieteikuma vēstule dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt šo amatu, kā arī 2000 vārdos jāapraksta redzējums par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nākotnes attīstību, tai skaitā, atspoguļot redzējumu par trīs galvenajiem stratēģiskiem mērķiem un to īstenošanu.

Patlaban Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka pienākumu izpildītājs ir Juris Melderis.