Turpmāk partijām būs elektroniski jāziņo KNAB par saņemto finansējumu

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Ministru kabinets otrdien pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā partija elektroniski informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) par iestāšanās naudām, biedru naudām un saņemtajiem un atpakaļ pārskaitītajiem ziedojumiem.

Jaunā kārtība paredzēta politisko organizāciju (partiju) informācijas par iestāšanās naudām, biedru naudām, dāvinājumiem (ziedojumiem), vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un gada pārskatu iesniegšanas un publicēšanas noteikumos.

Noteikumu autors KNAB skaidroja, ka elektronisko datu ievades sistēmas mērķis ir elektronizēt politisko partiju dokumentu un atskaišu iesniegšanu, tādējādi atvieglojot politisko partiju iesniegtās informācijas par savu finansiālo darbību izmantošanu dažādos griezumos, kā arī šīs informācijas apstrādes un publicēšanas procesu.

Ar noteikumiem paredzēts, ka partijām 30 dienu laikā pēc Saeimas, pašvaldības domes vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām būs jāiesniedz KNAB partijas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija, izmantojot KNAB elektronisko datu ievades sistēmu.

Paredzams, ka turpmāk partijas reizi ceturksnī elektronisko datu ievades sistēmā sniegs informāciju par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu, norādot katra biedra iemaksas, kuras ieskaitītas no kalendāra gada sākuma un kuru kopsumma pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu.

Tāpat partijai 15 dienu laikā no dāvinājuma saņemšanas vai atmaksas elektronisko datu ievades sistēmā būs jāsniedz informācija par saņemtu, nepieņemtu vai dāvinātājam atmaksātu ziedojumu.

Elektronisko datu ievades sistēmā iesniegtie dokumenti KNAB tiks glabāti desmit gadus pēc partijas reorganizācijas vai darbības izbeigšanas.

Pēc KNAB datiem, lielāko finansējuma apjomu partijas iegūst no fizisku personu veiktajiem ziedojumiem. 2017.gadā politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms sasniedza 2 351 529 eiro, kas attiecīgi veido 71% no kopējiem partiju ieņēmumiem. 15% bija valsts budžeta finansējums, bet 14% - biedru un iestāšanās nauda.

KNAB elektronisko datu ievades sistēmas izstrādei šogad tika atvēlēts 31 121 eiro. Ņemot vērā, ka KNAB nodrošinās arī elektronisko datu ievades sistēmas uzturēšanu, sākot ar 2020.gadu tiks paredzētas elektronisko datu ievades sistēmas uzturēšanas izmaksas 10 000 eiro apmērā katru gadu.