ĶTR vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis: Honkonga bauda ļoti plašu autonomiju

© F64

Uz Neatkarīgās jautājumiem atbild Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā pilnvarotais lietvedis Sans Jinglajs (Sun Yinglai).

- Cik liela ir Honkongas neatkarība, salīdzinot ar kontinentālo Ķīnu? Kādus jautājumus Honkongas īpašais administratīvais reģions var lemt autonomi, bet kādus jautājumus lemj centrālā valdība?

- Atbildes uz abiem šiem jautājumiem meklējamas likumā - Honkongas īpašais administratīvais reģions ir Ķīnas Tautas Republikas autonoms reģions ar augstu autonomijas statusu, un šis reģions atrodas tiešā centrālās valdības pārvaldībā.

Visķīnas Tautas kongress ir Honkongas īpašajam administratīvajam reģionam devis pilnvaras īstenot augsta līmeņa autonomiju, izmantot izpildvaras, likumdevēja, neatkarīgas jurisdikcijas tiesības un galīgā lēmēja tiesības saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona pamatlikumu jeb Pamatlikumu. Honkongas īpašais administratīvais reģions gan iedzīvotājiem, gan arī citiem cilvēkiem garantē tiesības un brīvību, kā arī aizsargā privātīpašuma tiesības saskaņā ar likumu. Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība ir atbildīga par teritorijā esošās zemes un dabas resursu pārvaldību, izmantojumu, attīstību un iznomāšanu. Gūtie ienākumi ir reģiona valdības pilnīgā pārziņā. Honkongas īpašā administratīvā reģiona tiesību akti aizliedz jebkādu dzimtenes nodevību, valsts šķelšanu, sacelšanos iniciēšanu, centrālās valdības gāšanu, kā arī valsts noslēpuma nelikumīgu iegūšanu.

Ķīnas centrālās valdības pārziņā ir ar Honkongas īpašo administratīvo reģionu saistītie ārlietu jautājumi. Ķīnas Tautas Republikas Ārlietu ministrija Honkongā ir izveidojusi iestādi, kas atbild par ārlietu jautājumiem. Ķīnas centrālās valdības pārziņā ir arī Honkongas īpašā administratīvā reģiona aizsardzības jautājumi. Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība ir atbildīga par sabiedriskās kārtības uzturēšanu šajā reģionā. Bruņotie spēki, ko Honkongas īpašajā administratīvajā reģionā aizsardzības nolūkos izvietojusi Ķīnas centrālā valdība, nejaucas Honkongas īpašā administratīvā reģiona iekšējās lietās. Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība brīdī, kad tas būs nepieciešams, varēs vērsties pie Ķīnas centrālās valdības, lai saņemtu reģionā izvietoto bruņoto spēku palīdzīgu roku sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un iespējamu seku mazināšanā.

- Cik liela ir Ķīnas centrālās valdības ietekme uz Honkongas lēmējinstanču (Honkongas administrācijas vadītājs, Likumdošanas padome un Honkongas Apelācijas tiesa) ikdienas lēmumiem?

- Kopš Honkongas atgūšanas Ķīna nemainīgi ir iestājusies par principu «Viena valsts, divas sistēmas» un to, ka honkongieši paši pārvalda Honkongu, kurai piešķirta plaša autonomija. Honkongas īpašais autonomais reģions saskaņā ar likumu īsteno augsta līmeņa plašu autonomiju, izmanto izpildvaras, likumdevēja, neatkarīgas jurisdikcijas tiesības un galīgā lēmēja tiesības. Pirmkārt, Honkongas īpašajam administratīvajam reģionam ir izpildvaras tiesības. Īpašais administratīvais reģions saskaņā ar vietējo likumdošanu pārvalda administratīvos jautājumus. Otrkārt, reģionam ir likumdošanas tiesības. Reģiona Likumdošanas padomei ir jāpieņem attiecīgi likumi, kā arī par tiem jāinformē Visķīnas Tautas kongresa Pastāvīgā komiteja (tas neietekmē likuma spēkā esamību). Treškārt, Honkongas īpašajam administratīvajam reģionam ir neatkarīgas jurisdikcijas un apelācijas tiesības. Administratīvā reģiona tiesai ir jurisdikcija pār visām lietām, izņemot ārlietu un aizsardzības jautājumus. Honkongas īpašā administratīvā reģiona administrācijas vadītāju ievēlē vai izvirza lokāli, bet amatā viņu apstiprina Ķīnas centrālā valdība. Honkongas īpašā administratīvā reģiona izpildvaras un likumdošanas institūcijas sastāvā ir Honkongas pastāvīgie iedzīvotāji saskaņā ar attiecīgajiem iepriekšminētā Pamatlikuma noteikumiem.

- Honkongas masu demonstrācijas un nemieri notiek vairāk nekā divus mēnešus pēc tam, kad tika aktualizēts jautājums par strīdīgo tiesājamo izdošanas likumprojektu. Šis likumprojekta jautājums tika atcelts no politiskās darba kārtības. Kādēļ protesti turpinās?

- Runājot par labojumiem likumprojektā, ir noteikti jāpiemin Taivānā notikusī slepkavības lieta. Gan slepkavības upuris Paņa Sjaojina, gan aizdomās turamais Čeņs Tundzja abi ir Honkongas iedzīvotāji. Abus vienoja romantiskas attiecības, un uz Taivānu viņi devās ceļojumā. Ceļojuma laikā Paņa Sjaojina tika nogalināta. Čeņu Tundzja arestēja uzreiz pēc atgriešanās Honkongā. Viņš atzinās gan slepkavībā, gan līķa slēpšanā. Taivānas tiesu medicīnas ekspertīzes atzinums apliecina, ka Paņa Sjaojina bija stāvoklī. Tā iemesla dēļ, ka noziegums noticis Taivānā un Honkongas un Taivānas starpā nav noslēgts savstarpējas tiesiskās palīdzības līgums, Honkongas valdība nespēja Čeņu Tundzja izdot tiesāšanai Taivānā. Pēc Paņas Sjaojinas nāves Čeņs Tundzja Honkongā tika apsūdzēts divos noziegumos par Paņas Sjaojinas debetkartes zagšanu un naudas izņemšanu no zagtas kartes un vienā noziegumā par darījumiem ar zagtām precēm, bet vēlāk augustā tika apsūdzēts četros naudas atmazgāšanas noziegumos. Viņš joprojām ir arestēts līdz lietas izskatīšanas nodošanai Augstākajā tiesā. Čeņs Tundzja Honkongā atzina vainu četros naudas atmazgāšanas noziegumos un tika sodīts ar 29 mēnešiem ieslodzījumā. Tikai tāpēc, ka nav noslēgts noziedznieku izdošanas līgums, šis nežēlīgais slepkava saņem tikai 29 mēnešu ieslodzījumu, nevis taisnīgu sodu. Vai tiešām jāļauj Honkongai kļūt par paradīzi, kurā noziedznieki var sev rast patvērumu? Vai tiešām nav nepieciešams aizlāpīt šo netaisnības caurumu, lai aizsargātu labestīgu un nevainīgu cilvēku dzīves brīvību? Vai tiešām nevajag slepkavas, izvarotājus, cilvēku laupītājus un citus smagu noziegumu paveicējus sodīt atbilstoši likumam? Loģiski spriežot, tie, kas visvairāk šiem labojumiem pretojas, iespējams, paši ir noziedznieki vai arī viņiem ir ļauni nodomi sagraut Honkongu.

Sākot ar šī gada jūniju, Honkongā notikuši vairāki liela mēroga gājieni un mītiņi, protestējot pret labojumiem izdošanas likumā. Tomēr pēc tam, kad Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība izsludināja labojumu atlikšanu un publiski uzklausīja sabiedrības viedokli par likumprojektu, masu demonstrācijas ne tikai nav pārtrauktas, bet ir eskalējušās par dažādu veidu vardarbīgiem uzbrukumiem. Pēdējā laikā vairāki ekstrēmi un radikāli noskaņoti demonstrāciju dalībnieki ir ielenkuši un pat vardarbīgi uzbrukuši Honkongas Likumdošanas padomei un Ķīnas Tautas Republikas valdības pārstāvniecības ēkai, traucējuši normālu Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības departamentu darbu, apgānījuši karogu, nacionālo emblēmu un reģiona emblēmu, nobloķējuši ielas, ieņēmuši lidostu, radījuši dažādus nemierus un pat atkārtoti uzbrukuši policijai, izmantojot īpaši bīstamus ieročus. Tās ir terorisma sākuma pazīmes, jo noticis pārāk daudz bīstamu noziegumu. Tie nebūt nav miermīlīgi mītiņi, bet gan organizēta sacelšanās. Tas viss ne tikai rupji pārkāpj Honkongas likuma varu un sabiedrisko kārtību, bet ir nopietns drauds Honkongas iedzīvotāju dzīvei un drošībai, kā arī liels izaicinājums Honkongas izaugsmei un stabilitātei. Šāda veida noziegumi un vardarbība ir jānovērš saskaņā ar likumu.

Ir daudz pierādījumu tam, ka situācijas Honkongā pasliktināšanās līdz tādam līmenim, kāds tas ir šodien, ir sekas ārējo spēku iesaistei. Vairāku valstu politiķi un institūcijas vardarbīgajiem aktīvistiem nodrošina dažādu veidu palīdzību un atbalstu, pat iejaucas Honkongas tiesiskajā neatkarībā un neļauj Honkongas policijai vardarbīgos noziedzniekus saukt pie atbildības. Vēlos uzsvērt - Honkonga ir Ķīnas Honkonga. Ārvalstis nedrīkst iejaukties Honkongas lietās. Mēs iesakām šiem ārvalstu spēkiem cienīt Ķīnas suverenitāti un drošību, kā arī nekavējoties pārtraukt jebkādu iejaukšanos Honkongas un Ķīnas iekšējās lietās, nekavējoties pārstāt pieļaut nelikumīgas rīcības, nepareizi interpretēt situāciju un virzīties arvien tālāk pa nepareizo ceļu.

Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdība šobrīd aktīvi veic dažādus pasākumus, lai apturētu vardarbīgo notikumu izplatīšanos. Honkongas iedzīvotāji, kurus vada taisnīguma izjūta un patriotisms, ir apvienojušies, lai apturētu vardarbību un stingri, ar skaidru nostāju aizstāvētu tiesiskuma principus. Mēs stingri atbalstām Honkongas valdības centienus apturēt nu jau nesavaldāmos dumpjus un atjaunot kārtību, atbalstām arī Honkongas policiju un tiesu varu, kas stingri ievēro taisnīgumu, pēc kura vadoties iespējams pēc iespējas ātrāk saukt pie atbildības likumpārkāpējus un Honkongā atjaunot mieru un kārtību.

- Kāda ir Ķīnas valdības attieksme pret demokrātiskajām reformām Honkongā?

- Kā mums visiem labi zināms, britu kolonijas laikā pirms 1997. gada pret honkongiešiem izturējās kā pret otrās šķiras iedzīvotājiem - viņiem nebija ne tiesību balsot, ne tiesību rīkot parādes un demonstrācijas. Tā ir Ķīnas centrālās valdības, kas pārstāv 1,4 miljardus ķīniešu, un Honkongas tautiešu kopīgā vēlme neatlaidīgi saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona pamatlikumu un attiecīgiem Visķīnas Tautas kongresa Pastāvīgās komitejas lēmumiem sekmēt Honkongas demokrātijas attīstību. Tāpat tiek īstenots mērķis, ka Honkongas vadītāju ievēlē vispārējās vēlēšanās. Ķīnas centrālā valdība kopā ar Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdību ir darījušas ļoti daudz, lai to visu īstenotu. 2015. gadā Honkongas Likumdošanas padome jau bija pieņēmusi lēmumu par vispārējo vēlēšanu īstenošanu, bet opozīcijas partiju pretestības dēļ šis process bija jāatliek. Diemžēl eiropiešiem par šo ir maz zināms.

Ķīnas centrālā valdība pievērš lielu uzmanību demokrātijas jautājumam Honkongā. Tajā pašā laikā valdība stingri atbalsta Honkongas ekonomikas attīstību, cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanu un aktīvu Honkongas iesaisti vispārējā valsts attīstības procesā. Centrālā valdība turpinās veicināt virkni dažādu plānu un pasākumu, lai sekmētu Honkongas iedzīvotāju iespējas attīstīties iekšzemē, īpaši būvniecības procesus Guandunas, Honkongas un Makao Lielā līča reģionā, lai paplašinātu teritoriju, kurā Honkongai dotu daudz vairāk iespēju attīstībai.

- Honkongas nemieru laikā demokrātiski ievēlētā Indijas valdība bija atcēlusi Kašmiras īpašo statusu (ieskaitot tiesības uz savu konstitūciju un autonomiju pieņemt likumus visos jautājumos, bet izņemot ārlietu jautājumus un komunikāciju). Indijas valdība papildus nosūtīja tūkstošiem karavīru uz Kašmiru, slēdza telekomunikācijas un internetu un arestēja simtiem vietējo politisko līderu. Rietumu plašsaziņas līdzekļi pārmet, ka Ķīnas valdība nav demokrātiski ievēlēta, bet viņiem nav bijis jāatbild uz jautājumu - kāpēc Ķīnas valdība nerīkojās tāpat Honkongas gadījumā. Kāpēc Ķīnas valdība Honkongas situācijā nerīkojas tāpat kā Indija Kašmirā?

- Ķīna uzmanīgi vēro situāciju Kašmirā un Indijas un Pakistānas domstarpību pastiprināšanos. Ķīna neatbalsta nekādu vienpusēju darbību veikšanu situācijas saasināšanai. Mēs tiešām ceram, ka Indija un Pakistāna spēs radušās domstarpības atrisināt mierīgā ceļā un atradīs kopīgu valodu, lai kopā sargātu mieru un stabilitāti reģionā.

Runājot par neseno situāciju Honkongā, kad mierīgi protesti kļuva par nopietnām un pretlikumīgām masu demonstrācijām, Ķīnas centrālā valdība, 1,4 miljardi ķīniešu, tostarp septiņi miljoni Honkongas iedzīvotāju, atbalsta Honkongas īpašo administratīvo reģionu saskaņā ar likumiem veikt savu pienākumu tikt galā ar nevaldāmām masu demonstrācijām. Mēs ticam, ka reģiona valdībai ir pa spēkam atrisināt šo jautājumu. Ja situācija Honkongā pasliktināsies un demonstrāciju apmēri pārsniegs Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības spējas to ierobežot, Ķīnas centrālā valdība nespēs tā vienkārši sēdēt un vērot situāciju no malas. Saskaņā ar Pamatlikuma noteikumiem Ķīnas centrālās valdības rīcībā ir pietiekami daudz metožu un spēka, lai ļoti ātri atrisinātu jebkādus iespējamos nemierus.

- Cik droši Latvijas pilsoņiem ir apmeklēt Honkongu? Kas būtu jāzina tiem ceļotājiem, kas šogad vēlētos doties uz Honkongu?

- Pēdējā laikā Honkongā notikušas vairākas demonstrācijas - sākot ar pavisam mierīgiem gājieniem, kas eskalējās līdz vardarbīgiem konfliktiem. Bloķētas ielas, slēgti neskaitāmi veikali. Visvairāk cietušas tieši tūrisma, mazumtirdzniecības un nekustamā īpašuma nozares. Gan pašu honkongiešu, gan ārzemju tūristu ceļošanas iespējas ir nopietni skartas. Pēdējās dienās pretlikumīgo mītiņu demonstranti ir paralizējuši Honkongas starptautiskās lidostas darbu. Viņi rīkojas vardarbīgi, uzbrūkot, fiziski aizskarot un sagūstot nevainīgus pasažierus un žurnālistus. Tas pilnībā pārkāpj jebkādas likuma, morāles un cilvēcības normas. Mēs paužam visdziļāko nosodījumu par šo teroraktu. Tajā pašā laikā mēs joprojām ticam Honkongas ekonomikas un tūrisma nozaru potenciālam. Grūtības ir tikai īslaicīgas. Honkonga joprojām ir starptautisks finanšu centrs un nozīmīgs tūristu galamērķis. Honkongas nākotne noteikti kļūs labāka.

Svarīgākais