Modernāki skaitītāji būs jāpārbauda retāk

 
©Nora Krevneva/ F64 Photo Agency

Ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu iecerēts iedzīvotājus stimulēt izmantot modernākus, precīzākus un neapšmaucamus vai grūtāk ietekmējamus ūdens patēriņa skaitītājus.

Ministru kabinets ir lēmis pagarināt tādu ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verifikācijas periodiskumu, kuru darbībā tiek izmantots elektromagnētiskais lauks vai ultraskaņa patērētā ūdens daudzuma uzskaitei. Šiem skaitītājiem verifikācijas periods ir pagarināts no četriem gadiem uz sešiem gadiem.

Attiecas arī uz esošajiem skaitītājiem

Būtiski zināt, ka pagarinātais atkārtotās verificēšanas termiņš (seši gadi) attiecas arī uz tiem ultraskaņas un elektromagnētiskajiem ūdens skaitītājiem, kas jau šobrīd atrodas lietošanā un kas verificēti pirms šiem grozījumiem. Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem tiek saglabāts līdzšinējais verificēšanas periodiskums - reizi četros gados.

Ekonomikas ministrija norāda, ka jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāji nodrošina precīzāku un drošāku ūdens patēriņa mērīšanu ilgākā laika posmā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem. Tiem nav kustīgu detaļu, un ūdens radītais piesārņojums (gruži un nogulsnes) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā.

Mehāniskie skaitītāji klibo

Mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ar laiku no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās mehāniskā riteņa rotācija, tādējādi saīsinot mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti. Sākotnēji mehāniskais rats griežas bez īpašas piepūles, bet ar laiku - pat pēc dažu mēnešu ekspluatācijas - no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās riteņa rotācija, un tas saīsina mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti.

Mehāniskais ūdens patēriņa skaitītājs sāk klibot, ja ūdenī ir augsts dzelzs saturs vai to pievada pa vecām caurulēm un rūsas daļiņas atdalās un iesprūst skaitītāja detaļās. Arī inspicējošo institūciju dati apliecina, ka no 13 līdz pat 70 procentiem mehānisko skaitītāju neiztur atkārtoto verifikāciju un neatbilst noteiktajām prasībām - Ekonomikas ministrija vērtēja datus par pēdējiem pieciem gadiem. Tāpēc nav pamata pagarināt atkārtotās verifikācijas periodiskumu mehāniskajiem ūdens skaitītājiem.

Precizitāte palielinās pat 10 reižu

Savukārt jaunās paaudzes skaitītājiem ir vērts pagarināt atkārtotās verifikācijas periodiskumu, jo ūdens kvalitāte mazāk ietekmē to darbību ilgākā laika posmā un tie nodrošina ilgstošāku precizitāti ūdens patēriņa mērīšanā, samazina kļūdu starp ēkas ievada un dzīvokļu skaitītajiem.

Ekonomikas ministrija informē, ka jaunās paaudzes skaitītājus izmanto AS Madonas ūdens, un uzņēmuma pieredze apliecina, ka ūdens patēriņa mērījumu precizitāte palielinās līdz pat 10 reizēm. Kopš sākts izmantot ultraskaņas un elektromagnētiskos skaitītājus, gan Madonā kopumā, gan daudzdzīvokļu mājās ir samazinājušies ūdens zudumi.

Glābs no saduļķojuma problēmām

Lai novērstu pastāvošo problēmu ar patērētā ūdens daudzuma starpībām daudzdzīvokļu namos, Ekonomikas ministrija izstrādā grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. Minētie grozījumi paredz, ka «pēc dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka rakstiska lūguma ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ūdens filtra uzstādīšanu pirms mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta), ja tas ir tehniski iespējams».

Šāda papildu pakalpojuma nodrošināšana būs nozīmīga tām dzīvojamām mājām, kurās ūdens patēriņa starpības veidošanās saistīta ar saduļķota ūdens nokļūšanu ūdensapgādes sistēmā, kā rezultātā būtiski tiek ietekmēta mājas kopējā ūdens skaitītāja (komercuzskaites mēraparāta) un ūdens patēriņa skaitītāju darbība un mērījumu precizitāte.

Mudinās ieviest ūdens patēriņa uzskaiti

Iepriekš minētajos noteikumos tiek arī paredzēts, ka dzīvokļu īpašnieku kopība var noteikt kārtību (tajā skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvokļa īpašnieks vai pārvaldnieks nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajā īpašumā. Šādi dzīvojamā mājā varētu nodrošināt vienotu individuālo ūdens patēriņu uzskaites sistēmu, kā rezultātā būs iespējams samazināt ūdens patēriņa starpību. Dzīvokļu īpašnieku kopība, izvērtējot savas iespējas, varēs noteikt vienādas prasības (vai atsevišķus ierobežojumus) ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem (piemēram, plūsmas jutība, plūsmas profila jutības klase, iedaļas vērtība), prasības papildaprīkojumam, piemēram, rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēma, un prasības to uzstādīšanai. Tas ļaus nodrošināt lielāku precizitāti un atklātību, jo, piemēram, attālinātā ūdens patēriņa rādījumu nolasīšana notiek vienlaikus visiem dzīvokļu īpašumiem.

 

Abonē