Onkoloģijas centra remontam prasa "krīzes naudu"

 
©Rīgas Austrumu slimnīca

Veselības ministrija lūdz Ministru kabinetu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt vairāk nekā pusmiljonu eiro Latvijas Onkoloģijas centra ūdensapgādes sistēmas atjaunošanai.

Otrdienas valdības sēdē paredzēts izskatīt Veselības ministrijas sagatavoto priekšlikumu - rīkojuma projektu - piešķirt Nacionālajam veselības dienestam finansējumu, kas nepārsniedz 600 097 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs remontu. Latvijas Onkoloģijas centra ēka ir būvēta un nodota ekspluatācijā 1980. gadā, un tajā esošās inženiersistēmas - ūdens, kanalizācijas, siltumtīkli un elektrotīkli - līdz šim ir ekspluatētas bez pārbūves jau 38 gadus, veicot tikai to remontu ārkārtas gadījumos, līdz ar to centra ēkas inženiersistēmas ir fiziski un morāli novecojušas, bet vairākas atrodas pirmsavārijas stāvoklī, un steidzami būtu veicami to atjaunošanas darbi.

Veselības ministrija norāda, ka jau 2011. gadā tika konstatētas būtiskas problēmas ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu darbībā un jau 2011. gadā tika izstrādāts tehniskais projekts Stacionāra Latvijas Onkoloģijas centrs ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija. Tomēr līdz pat šim brīdim par remontiem nepieciešamo finansējumu nebija skaidrības. Šogad martā veselības ministre Ilze Viņķele, runājot par lielo slimnīcu (universitāšu klīniku) pārraudzības padomēm, minēja, ka Latvijas Onkoloģijas centrā katastrofālā stāvoklī ir kanalizācijas un ūdensapgādes sistēma, tomēr «iestāde iegādājās iekārtu, kura vēl ir eksperimentāla un tās pakalpojumus valsts neapmaksā. Iekārta maksājusi tikpat, cik maksātu kanalizācijas sistēmas remonts». Slimnīca gan centās pamatot, kāpēc iegādājās konkrēto iekārtu uroloģijas klīnikai, tomēr Onkoloģijas centra ūdenssistēma arvien palika bez remonta.

Tagad Veselības ministrija secinājusi, ka jau vairāku gadu garumā, lai novērstu avārijas stāvokli, regulāri nepieciešami finanšu līdzekļi un papildus cilvēkresursu piesaiste steidzamiem remontdarbiem, avāriju novēršanai, jo pastāv augsts risks cauruļu plīsumam, ņemot vērā, ka atsevišķi cauruļu posmi ir uz sabrukuma robežas. Kopš daļējas inženiertīklu atjaunošanas brīža arī pārējos Onkoloģijas centra korpusos inženierapgādes tīklu stāvoklis ir būtiski pasliktinājies - atbilstoši tehniskajam novērtējam ūdensvada un kanalizācijas tīklu nolietojums ir sasniedzis 90 procentu, kas ir uzskatāms par avārijas stāvokli, un nepieciešama nekavējoša tīklu atjaunošana.

Šāgada martā ir veiktas izmaiņas pirms vairākiem gadiem izstrādātajā projektā saskaņā ar inženierkomunikāciju tehniskas apsekošanas atzinumu. Tajā konstatēts, ka Onkoloģijas centra ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai steidzami nepieciešams veikt virkni darbu, piemēram, kritiskā stāvoklī esošo cauruļvadu posmu un visa ūdens ievada mezgla pārbūvi, tāpat jāpārbūvē maģistrālais ūdensvads un pievadi.

Kā pamatojumu līdzekļu piešķiršanai Veselības ministrija neizmanto tikai avārijas stāvokli slimnīcā, bet arī to, ka onkoloģisko slimību ārstēšana ir noteikta kā valsts prioritāte - tiek iegādāts jauns aprīkojums, palielinājies sniegto pakalpojumu skaits un pacientu skaits. «Neveicot iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, paaugstinās risks iekārtu bojājumiem, pakalpojumu sniegšanas pārtraukumiem, kā arī var samazināties sniegto pakalpojumu kvalitāte,» pie valdības sirdsapziņas klauvē ministrija. Līdzekļus ministrija lūdz no neparedzētiem gadījumiem, bet darbus plānots veikt 2019. gadā.