Pētījums: Vecāki cilvēki asāk izjūt vientulību

 
©Pixabay

Sociālās atstumtības izjūta palielinās, pieaugot vecumam un samazinoties sociālajiem kontaktiem, pētījumā secinājusi Centrālās statistikas pārvalde (CSP). Gandrīz piektā daļa iedzīvotāju vecumā no 75 gadiem atzīmē, ka pēdējā mēneša laikā ir jutušies vientuļi visu laiku vai lielākoties, savukārt gados jaunāki cilvēki (25 līdz 34 gadu vecumā) šādu atbildi sniedza desmit reizes retāk (1,6 procenti), liecina CSP apkopotie ienākumu un dzīves apstākļu aptaujas dati.

Kopumā visās vecuma grupās pēdējā mēneša laikā visu laiku vai lielākoties jutušies vientuļi seši procenti Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 gadiem, desmit procenti iedzīvotāju jutās vientuļi daļu laika, 20 procenti - mazu brīdi, bet 63,2 procenti nemaz nav jutušies vientuļi. Sociālās atstumtības izjūta palielinās, pieaugot vecumam un samazinoties sociālajiem kontaktiem. Arī ienākumu līmenis būtiski ietekmē iedzīvotāju vientulību un sociālo atstumtību. Lielākā daļa (87,5 procenti) turīgākās grupas iedzīvotāju norādījuši, ka pēdējo četru nedēļu laikā nemaz nav jutušies vientuļi vai tādi bija mazu brīdi un savu sociālo atstumtību novērtējuši ar 1,4 ballēm no 10. Samazinoties ienākumu līmenim, vientulības un atstumtības izjūta pieaug. Trūcīgākie iedzīvotāji gandrīz divreiz augstāk novērtējuši savu sociālo atstumtību (2,7 balles) nekā turīgākie.

Gandrīz visi pāri ar bērniem nav jutušies vientuļi vai tādi jutās mazu brīdi - 94,9 procenti. Sociālās atstumtības izjūtas vērtējums pāriem ar trīs un vairāk bērniem ir viszemākais. 2018. gadā vairāk nekā trešdaļa (34,9 procenti) bija vienas personas mājsaimniecības, turklāt to skaits arvien pieaug. Vienatnē dzīvojošās personas visvairāk izjuta sociālo atstumtību - vecumā līdz 64 gadiem to vērtēja ar 2,3 ballēm no 10, bet no 65 gadu vecuma - vidēji ar 2,9 ballēm. Vienas personas mājsaimniecībās visu laiku vai lielākoties jutušies vientuļi katrs desmitais 16 līdz 64 gadu vecumā un katrs piektais (20 procenti) vecumā no 65 gadiem.