Tiesa noraidījusi bijušās Veselības inspekcijas vadītājas prasību pret VM
 
©Rūta Kalmuka, F64 Photo Agency

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams ir noraidījis bijušās Veselības inspekcijas (VI) vadītājas Aijas Mežsargas prasību pret Veselības ministriju (VM) par viņas atbrīvošanas no amata iemesliem.

Ar tiesā pārsūdzēto lēmumu Mežsarga tika atbrīvota no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (VTMEC) direktora vietnieces amata saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 41.panta pirmās daļas "a" apakšpunktu jeb pēc pašas vēlēšanās. Mežsarga savukārt uzskatīja, ka bija atbrīvojama no civildienesta saskaņā ar Darba likuma 100.panta piekto daļu, norādot, ka darba tiesiskās attiecības neļāva turpināt tikumības un taisnprātības apsvērumi.

Tiesas pārstāve Ilze Butkus aģentūrai LETA skaidroja, ka tiesa atzina, ka Darba likuma normas, kas noteic darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, nevar tikt piemērotas valsts civildienesta attiecību izbeigšanai. Tādējādi Mežsargai kā valsts civildienesta ierēdnim nav tiesību prasīt, lai valsts civildienesta attiecības tiktu pārtrauktas, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta piekto daļu.

Būtiskās atšķirības regulējumā, kā darba attiecības tiek izbeigtas privāttiesiskajā sfērā, un kā no amata tiek atbrīvotas amatpersonas, izskaidrojamas ar to, ka uz Darba likuma pamata nodibinātās darba tiesiskās attiecības ir izveidojušās kā divu līdztiesīgu darījuma dalībnieku vienošanās, bet attiecības valsts dienestā ir pakļautas valstī noteiktajam šo amatpersonu darbības normatīvajam regulējumam, norāda tiesa.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no tā sastādīšanas dienas.

Savukārt lietā par Mežsargas pārcelšanu uz VTMEC direktora vietnieka amatu ir iesniegta kasācijas sūdzība, taču vēl nav zināms, kad Augstākā tiesa šo lietu skatīs.

Kā ziņots, pērn aprīlī VM nolēma rotēt tā brīža VI vadītāju Mežsargu uz zemāku amatu iestādē, no kuras vadītājas amata viņa jau iepriekš tika aizrotēta. Šoreiz viņai tika piedāvāts ieņemt VTMEC direktora vietnieces amatu. Rotācija piedāvāta arī Mežsargas vietniecei Ivetai Šicai, kura pauda, ka šo lēmumu uzskata par neizvērtētu, turklāt viņai neesot jaunajam amatam - Valsts sporta medicīnas centra direktora vietnieka fiziskās veselības aprūpes jautājumos - nepieciešamā izglītība veselības aprūpē.

Abas bijušās VI darbinieces saskaņā ar VM rīkojumu darbu jaunajos amatos sāka pagājušā gada 2.maijā.