Nacionālās drošības likums Meroni nav jāievēro

 
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Akciju sabiedrības Radio SWH valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics LTV raidījumam Rīta Panorāma atzina, ka 80% viņa vadītā uzņēmuma akciju no Igaunijas pilsones Tatjanas Tolstajas nopirkusi SIA Media Support.

Savukārt Ministru kabineta un Ekonomikas ministrijas preses dienesti Neatkarīgajai atzina, ka Radio SWH nav Ministru kabinetam prasījusi atļauju akcionāru maiņai, kā tas strikti tiek prasīts Nacionālās drošības likumā.

Jaunais Radio SWH saimnieks SIA Media Support nepārprotami ir arvien vairāk un vairāk Latvijas politikā ietekmīga spēlētāja, Šveices advokāta Rudolfa Meroni kontrolēts uzņēmums. Līdz ar to var izdarīt secinājumu, ka Nacionālās drošības likums nav saistošs Ģenerālprokuratūras un Satversmes aizsardzības biroja (SAB) uzticamības personai R. Meroni. Neatkarīgā jau iepriekš izteica pieņēmumu - ja arī R. Meroni radīsies kādas problēmiņas ar šo, tad tās nokārtos SAB leģendārā amatpersona Aigars Sparāns un individuāli praktizējošie Ģenerālprokuratūras prokurori. Bet, ja kāds mēģinās kaut ko iebilst, tad viņam būs tāpat, kā deputātam Laimiņam, par ko var izlasīt vienā grāmatā.

Atsaucoties uz Nacionālās drošības likuma 40. pantu («Ministru kabineta [MK] atļauja ir nepieciešama, pirms persona vai vairākas personas, kas rīkojas saskaņoti, iegūst būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā»), Neatkarīgā vaicāja atbildīgajai Ekonomikas ministrijai un MK, vai valdībā ir skatīts jautājums par Radio SWH īpašnieku maiņu.

Ekonomikas ministrijas sabiedrisko attiecību daļa atbildēja: «Ekonomikas ministrijas rīcībā nav oficiālās informācijas par to, vai ir noticis kāds darījums ar uzņēmuma AS Radio SWH kapitāla daļām, vai būtu notikusi uzņēmuma īpašnieku maiņa. Tajā pašā laikā, ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, esam pieprasījuši AS Radio SWH sniegt informāciju par iespējamo akcionāru vai labuma guvēja maiņu, ja tas iegūs būtisku vai izšķirošu ietekmi.

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 40. panta pirmo daļu un 41. panta pirmo daļu personām, kuras vēlas iegūt vai saglabāt būtisku vai izšķirošu līdzdalību nacionālās nozīmes komercsabiedrībā, ir jāsaņem Ministru kabineta atļauja.

Atbilstoši Nacionālās drošības likuma 40. panta trešajai daļai un 41. panta otrajai daļai pieteikumu par būtiskas līdzdalības vai izšķirošas ietekmes iegūšanu vai saglabāšanu nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā iesniedz persona, kura vēlas to iegūt vai saglabāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. oktobra noteikumu Nr. 606 Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, institūcijā iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību un iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu 4. un 5. punktam atļaujas saņemšanai pieteikums ir jāiesniedz Ekonomikas ministrijā.

Tāpat informējam, ka pieteikums un cita informācija, kura tiek iegūta līdzīgu gadījumu izvērtēšanas procesā, parasti satur komercnoslēpumu un valsts noslēpumu, un, ņemot vērā minēto, ar to var iepazīties Informācijas atklātības likumā un likumā Par valsts noslēpumu noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.»

Savukārt Ministru kabineta preses sekretāre Sabīne Spurķe uz līdzīgu jautājumu atbildēja: «Ministru kabineta sēdē šāds jautājums nav skatīts. Tāpat vēršam uzmanību, ka Ekonomikas ministrijas rīcībā nav oficiālās informācijas par to, vai ir noticis kāds darījums ar uzņēmuma AS Radio SWH kapitāla daļām, vai būtu notikusi uzņēmuma īpašnieku maiņa. Tajā pašā laikā, ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, Ekonomikas ministrija ir pieprasījusi AS Radio SWH sniegt informāciju par iespējamo akcionāru vai labuma guvēja maiņu, ja tas iegūs būtisku vai izšķirošu ietekmi.»

Kā jau teikts, J. Šipkēvics publiski paziņoja, ka SIA Media Support ir pārpirkusi 80% Radio SWH akciju, bet uzņēmumam ir vēl divi mazākuma akcionāri, tostarp pats J. Šipkēvics. Viņš arī LTV raidījumā apgalvoja, ka uzņēmuma «vadības līmenī nekas nemainās un valde turpina strādāt tāpat kā strādājusi». Atbilstīgi datu bāzei Firmas.lv, akciju sabiedrībai Radio SWH ir viens valdes loceklis - J. Šipkēvics, kurš tad arī paliek savā vietā pie R. Meroni valdīšanas.