Naudu, kad bija paredzēta cilvēku ar invaliditāti kopšanai, atdod citiem
 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Labklājības ministrija līdzekļus vienreizēja pabalsta izmaksai 100 eiro apmērā politiski represētajiem atradusi valsts sociālo pabalstu budžetā, kur vairāk nekā miljons eiro palicis pāri no naudas cilvēku ar invaliditāti kopšanai.

Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka tas neatbilst likumam, savukārt ģimenes vai iedzīvotāji, kuri saņem pabalstu invalīda kopšanai, ir šokēti par šādu ministrijas soli. «Vai cilvēki ar invaliditāti dzīvo tik labos apstākļos, ka viņiem atbalsts nav vajadzīgs,» jautā ģimenes.

Šonedēļ valdība atbalstīja Labklājības ministrijas ieceri piešķirt valsts simtgades svinību ietvaros politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem vienreizēju pabalstu 100 eiro. Ministrija aplēsusi, ka šādu personu skaits Latvijā pašlaik ir 12 877, tātad kopumā pabalsta izmaksai būtu nepieciešami 1 287 700 eiro. Izmaksu aprēķinā ministrija norāda, ka, veicot sešu mēnešu izpildes analīzi programmai Valsts sociālie pabalsti, veidojoties prognoze par līdzekļu pārpalikumu. Proti, pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, saņēmēju skaits nesasniegs plānoto, līdz ar to līdz gada beigām šim pabalstam plānotajā finansējumā prognozējas atlikums, un atlikums ir precīzi tik, cik nepieciešams pabalsta izmaksai represētajiem.

Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka lēmums pārdalīt ietaupītos līdzekļus no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas Valsts sociālie pabalsti neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam. «Jebkurš izdevumu ietaupījums, kas veidojas no budžeta kategorijām, tostarp arī sociālajiem pabalstiem, prasa pārskatīt noteiktos maksimālos izdevumu apmērus. Līdzekļu pārdale, izmantojot ietaupījumus minētajos izdevumu posteņos, rada Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu,» secinājusi padome un, lai novērstu neatbilstību, tā iesaka Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildus 1 287 700 eiro virs koriģētā vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018. gadam noteiktā maksimālā izdevumu apmēra.

Fiskālās disciplīnas padome, protams, vērtē lēmumu piešķirt pabalstu no finanšu disciplīnas viedokļa - vai var šādi izmantot vienam mērķim paredzētu naudu citam, taču emocionāli Labklājības ministrijas priekšlikums satricinājis iedzīvotājus, kuri ikdienā saņem šo pabalstu. «Kāpēc ministrija neizskata iespēju šo naudu novirzīt tiem pašiem invalīdiem, kam šī kopšana piešķirta un nepieciešama? Vai tiešām invalīdi, kuri ikdienā ir kopjami, valstī dzīvo tik labos apstākļos, ka viņiem paredzētos līdzekļus var novirzīt citiem mērķiem?» sociālajos tīklos jautā ģimenes.