Piektdiena, 19.aprīlis

redeem Fanija, Vēsma

arrow_right_alt Latvijā

Nodrošinās 27 miljonu latu valsts budžeta finansējumu ES fondu komercdarbības atbalsta projektiem

Ministru kabineta (MK) sēdē, 1. jūnijā tika atbalstīts Finanšu ministrijas sagatavotais MK protokollēmums par 27 miljonu latu valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu 2010. gadā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem, kuriem ir piešķirts komercdarbības atbalsts.

Valdība atbalstīja FM ierosinājumu pārskatīt esošo budžetu ES fondu projektiem, lai ietaupīto budžeta finansējumu citu fondu projektu ietvaros varētu pārstrukturēt un pārdalīt komercdarbības atbalsta projektiem. Tā maksimāli efektīvi tiks izlietoti finanšu līdzekļi, tos neiesaldējot, bet gan veicinot ekonomisko aktivitāti un ātrāku līdzekļu apriti.

Vienlaikus protokollēmuma projekts paredz iespēju ministrijām, kurām ar šo protokollēmumu samazina ES projektiem pieejamā finansējuma apmēru, vērsties Finanšu ministrijā ar pamatotu papildu finansējuma piešķiršanas pieprasījumu, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar projektu īstenošanas plāniem.

Protokollēmums atbalstīts saistībā ar jau 18. maijā valdībā apstiprinātajiem noteikumiem, kas paredz, ka ES fondu komercdarbības atbalsta projektu īstenotājiem gan ES fondu, gan valsts budžeta (ja paredzēts) līdzfinansējuma daļu atmaksāt, negaidot, kamēr ES fonda līdzekļi tiek saņemti no Eiropas komisijas.

Komercdarbības atbalsta projektus paredzēts īstenot, piemēram, šādu ES fondu aktivitāšu ietvaros: „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās”, "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai”, “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” un citās.