Dzīve bez dokumenta sodāma pat pusaudžiem
 
©F64

Jauniešiem no 15 gadu vecuma ir obligāts personu apliecinošs dokuments, taču daudzi to nezina un pēc veca paraduma attopas tikai 16 gadu vecumā. Taču par dzīvošanu bez personas dokumentiem paredzēts sods līdz 35 eiro.

Kādreiz pasi jaunais valsts pilsonis saņēma tad, kad sasniedza 16 gadu vecumu. Pirms aptuveni 15 gadiem Latvijā sāka skatīt grozījumus likumā, lai noteiktu, ka personas dokuments obligāti jāsaņem 15 gadu vecumā. Tolaik valstī bija apmēram 36 000 jauniešu, uz kuriem šī norma attiecās. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) bija apzinājusi, ka bez personas dokumenta dzīvo apmēram 81 000 jauniešu, kuriem ir obligāti nepieciešams personas dokuments - pase vai eID karte. PMLP pagājušā gada decembrī sāka informēt Latvijas skolēnus par personu apliecinošu dokumentu nepieciešamību personām no 15 gadu vecuma. Pārvalde ir apzinājusi 600 skolu, lai nodotu aicinājumu skolēniem nokārtot dokumentus, informatīvie materiāli tiek izplatīti sadarbībā ar reģionālajām izglītības pārvaldēm. Ja kāda skola ir atstāta bešā, tad tā var pieteikties PMLP un saņemt plakātu.

PMLP nodaļās klientu apkalpošanas speciālisti novērojuši, ka daudzi pieaugušie un skolu audzēkņi joprojām uzskata, ka personas dokuments jāsaņem tikai no 16 gadu vecuma. Taču jaunietim no 15 gadu vecuma pastāv rīcībspēja attiecībā uz personas dokumentu un viņš pats, bez vecāku vai citu pieaugušu radinieku klātbūtnes, var doties iesniegt dokumentus. Tiesa, to var darīt tikai tad, ja dokuments reiz jau ir bijis ņemts, piemēram, bērnībā pase, lai varētu ceļot.

***

PAR PERSONAS DOKUMENTU

• Personas apliecība vai Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pase ir obligāts personu apliecinošs dokuments attiecīgi Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

• Persona, kura sasniegusi 14 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu saņem personiski.

• Ja Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, personu apliecinošu dokumentu saņem pirmo reizi, viņa identitāti, iesniedzot dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, apliecina viņa likumiskais pārstāvis vai kāds no viņa pilngadīgiem radiniekiem.

Avots: Personu apliecinošu dokumentu likums