Teju puse Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi ar ieročiem aizstāvēt Latviju

 
©f64

Aizvadītā gada novembrī pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka teju puse aptaujāto iedzīvotāju ir gatavi cīnīties ar ieročiem rokās, lai aizstāvētu Latviju.

Kopumā 40% pētījuma dalībnieku atbildējuši, ka nepieciešamības gadījumā būtu gatavi cīnīties ar ieročiem rokās, lai aizstāvētu Latviju, tajā skaitā "pilnībā" gatavi to darīt būtu 15%. Savukārt 44% respondentu atzina, ka to nedarītu, tostarp "pilnībā" nebūtu gatavi to darīt 24%.

Apgalvojumam "nepieciešamības gadījumā es esmu gatavs cīnīties ar ieročiem rokās, lai aizstāvētu Latviju" biežāk atbalstu pauda vīrieši, jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, respondenti ar Latvijas pilsonību, pētījuma dalībnieki ar latviešu sarunvalodu ģimenē, privātajā sektorā nodarbinātie, iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem, Vidzemē uz Zemgalē, kā arī laukos dzīvojošie.

To, ka nebūtu gatavi cīnīties ar ieročiem rokās, lai aizstāvētu Latviju, biežāk atzina sievietes, aptaujātie, kuriem ir 61 gads un vairāk, pētījuma dalībnieki ar krievu sarunvalodu ģimenē, respondenti bez Latvijas pilsonības, nestrādājošie un publiskajā sektorā nodarbinātie, iedzīvotāji ar vidējiem un vidēji zemiem ienākumiem, kā arī Kurzemē dzīvojošie.

Salīdzinoši 2014.gadā veiktajā aptaujā 39% respondentu norādījuši, ka nepieciešamības gadījumā būtu gatavi cīnīties ar ieročiem rokās, lai aizstāvētu Latviju, tajā skaitā "pilnībā" gatavi to darīt būtu 13%. Savukārt 46% respondentu atzina, ka to nedarītu, tostarp "pilnībā" nebūtu gatavi to darīt 23,2%.

Jau ziņots, ka 2015.gada novembrī pēc Aizsardzības ministrijas pasūtījuma SKDS veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, kurā respondentiem lūdza novērtēt gada laikā notikušās izmaiņas aizsardzības jomā un paust savu vērtējumu par aktuāliem aizsardzības jautājumiem.