Turpmāk Talsu novadā soda naudas par kavētiem komunālajiem maksājumiem nepiemēros
 

Turpmāk nevienā Talsu novada pagastā vai pilsētā iedzīvotājiem netiks aprēķināta soda nauda par kavētiem īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem.

Talsu novada domes deputāti cer, ka šis lēmums palīdzēs iedzīvotājiem segt jau iekrājušos parādus un norēķināties par pakalpojumiem nākotnē. Lēmums attiecas uz tiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības vai aģentūras.

Talsu novada domē pēc palīdzības vērsās Īves pagasta iedzīvotāji, lūdzot samazināt savulaik Īves pagasta padomes noteikto soda naudu par kavētiem īres, apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem - 0,5 % no pamatparāda summas par katru kavēto dienu. Deputāti bija vienisprātis, ka soda nauda Īvē ir pārāk augsta, jo tādējādi visai biežas ir situācijas, ka soda nauda ir pat lielāka nekā pats parāds un, saprotot, ka visu nomaksāt nevar, iedzīvotāji nemaksā vispār. Tomēr dome vēlējās šo jautājumu skatīt novadā kopumā, lai visiem iedzīvotājiem būtu vienādi nosacījumi.

Līdz šim augstāka soda nauda nekā 6% gadā par kavētiem maksājumiem bija noteikta Balgales, Ģibuļu, Īves, Lubes, Abavas, Valdgales pagastos, Sabiles pilsētā un Valdemārpils pilsētā ar lauku teritoriju. Savukārt Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Strazdes, Vandzenes, Virbu pagastos, Stendes un Talsu pilsētā soda nauda netika iekasēta.

Viens no variantiem, kuru izskatīja domē, bija noteikt visā teritorijā vienādu soda naudas apmēru - 0,01% par katru nokavēto dienu jeb 6% gadā. Vairāki deputāti iebilda, ka tādējādi tiks pasliktināta situācija tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo teritorijās, kur līdz šim soda naudu neiekasēja.

Ņemot vērā arī apstākli, ka sociālekonomiskā situācija novadā ir smaga, bet maksājumi, īpaši ziemas periodā, augsti, dome nobalsoja par soda naudas aprēķināšanas apturēšanu no 1.janvāra. Tas nozīmē, ka iepriekšējiem parādiem soda naudas apmērs nepalielināsies, bet, jauniem parādiem, ja tādi būs, soda nauda netiks aprēķināta.

Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri un attiecas uz tiem pakalpojumiem, kurus sniedz pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības un aģentūras.